168 results

Šesť rokov Guantánama – v Bratislave bude aj torta

Amnesty International organizuje v piatok 11. januára 2008 o 15.00 verejnú akciu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Všetci účastníci zhromaždenia a okoloidúci budú môcť zapáliť sviečku na symbolickej torte na počesť „narodenín“ väznice.  Aktivisti budú okrem toho predčítavať básne z...

Európa mlčí o preletoch

Európske vlády nekonajú napriek jednoznačným dôkazom o ich spoluúčasti na ilegálnych presunoch väzňov. Štáty Európy napomáhali programu nezákonných prevozov väzňov vedenému USA. Umožnili a aktívne asistovali pri ilegálnom a tajnom presune ľudí do krajín, kde boli vystavení mučeniu, svojvoľnému...

Ďalší väzeň CIA prevezený na Guantánamo

Pentagon 27. apríla oznámil, že dôležitý zajatec ‘Abd al-Hadi al-Iraqi bol prevezený na základňu v zálive Guantánamo. Neuviedol však kedy bol väzeň zadržaný, ani kde bol zadržiavaný pred prevozom. Uviedol iba, že: „V zariadení CIA.“ Vzbudzuje to niekoľko otázok: Ako dlho CIA zadržiavala ‘Abd...

Podmienky väzňov na Guantáname sa zhoršujú

Väčšina z nich je zadržiavaná v podmienkach, ktoré odporujú medzinárodným štandardom. AI ich popisuje vo svojej najnovšej správe „USA: Kruté a neľudské podmienky zadržiavaných v zálive Guantánamo“. K zhoršeniu prispel aj Tábor č. 6, otvorený v decembri 2006. Úrady USA ho popisujú ako „zariadenie na...

Súd s Davidom Hicksom pred vojenskou komisiou

V pondelok 26. 3. 2007 sa pred novozriadenými vojenskými komisiami USA uskutočnil prvý súd. Obžalovaný Austrálčan David Hicks je na Guantáname zadržiavaný šesť rokov. Bol jedným z desiatich väzňov súdených predchádzajúcimi vojenskými komisiami, ktoré boli ustanovené v novembri 2001 Vojenským...

Piate výročie Guantánama

Amnesty International uznáva, že tzv. terorizmus predstavuje hrozbu pre základné ľudské práva. AI však zároveň upozorňuje, že porušovanie medzinárodného práva oslabuje dôveryhodnosť a efektívnosť boja proti terorizmu. Doteraz tiež neexistuje definícia pojmu „terorizmus“. Pred piatimi rokmi, 11....

Zatvorte Guantánamo, porušujete práva všetkých

Amnesty International zverejnila ďalšiu alarmujúcu správu o dôsledkoch bezprávneho zadržiavania na námornej základni USA v zálive Guantánamo na Kube.  „Pred niekoľkými dňami Slovensko zažilo návrat spoluobčana väzneného v Tunisku a uvedomilo si, aká veľká je bezmocnosť pri nevymožiteľnosti...

Tisíca poprava v USA

30. novembra sa má v štáte Virgínia, USA uskutočniť tisíca poprava od roku 1976, kedy Najvyšší súd Spojených štátov znovu zaviedol trest smrti. „Trest smrti neodstrašuje od zločinov. Naopak, dehumanizuje celú spoločnosť, vrátane traumatizovania väzenského personálu, ktorý popravy vykonáva. Peniaze...

Americkí vojaci v Afganistane utýrali dvoch väzňov

Amnesty International upozorňuje na posledné odhalenia úmrtí v amerických väzeniach v Afganistane, ktoré spáchali americkí vojaci v rámci „vojny proti terorizmu“.  Začiatkom októbra americkí vojaci upálili dve telá talibanských bojovníkov. Spálené trupy použili na vysmievanie sa dedinčanom,...