398 results

Slovensko musí chrániť právo na bývanie

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb. Bývanie je ľudské právo, nie komodita, a Slovensko viac nesmie problém nedostupného bývania ignorovať. Vyzvite spolu s nami...

Trauma, strach a narušená dôvera

Celospoločenské a medzigeneračné dôsledky neúčinne vyšetrovaného policajného násilia páchaného na Rómoch a Rómkach  Rozšírená tlačová správa Amnesty International Slovensko19.6.2023 „Policajti nemali voči ľuďom srdce. Nech tí už viac nepracujú ako policajti, lebo ako môže taký človek robiť...

Nastavte s nami zrkadlo transnegativite v parlamente 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO9. JÚNA 2023 Na júnovej parlamentnej schôdzi by mali poslanci a poslankyne hlasovať o zásadnej zmene zákona. Tá by v praxi znamenala znemožnenie právnych tranzícií. Amnesty International Slovensko sa od marca zasadzuje za to, aby NR SR odmietla...

Plán obnovy nesmie podporovať segregáciu vo vzdelávaní

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO1. JÚNA 2023 Amnesty International pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína nedostatočnú ochranu práv detí na Slovensku. Plán obnovy a odolnosti Slovenska môže mať významný vplyv na kvalitu a dostupnosť vzdelávania na Slovensku. Naopak, Plán...

Zabojuj za právo na bývanie

Pozrite si záznam diskusie s názvom Zabojuj za právo na bývanie, ktorá sa uskutočnila 20. apríla 2023 o 18:00 v kultúrnom centre Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Diskusia je súčasťou projektu 100ka. Projekt ‘100ka’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného...

Ďakujeme vám, že ste si s nami pripomenuli IDAHOBIT 2023

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí si dňa 17. mája 2023 v Bratislave prišli pripomenúť Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii (IDAHOBIT 2023), a to aj napriek nepriaznivému počasiu. Iba vďaka vám vyšla po prudkom lejaku dúha. Na tomto mieste si môžete pozrieť fotografie zo...

Povedzte nie obmedzovaniu práv transrodových ľudí

Na májovej schôdzi Národnej rady bude parlament rozhodovať o návrhu na zmenu zákona o rodnom čísle. Návrh zákona o rodnom čísle by od ľudí, ktorí majú záujem o úradnú zmenu rodu (v zákone používaný pojem „pohlavie“), vyžadoval „genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu...