27 results

Skryté bezdomovectvo – týka sa nás oveľa viac, než si uvedomujeme 

Tento text je súčasťou série odborných textov, ktoré v rámci kampane Bývanie je ľudské právo pripravujú odborníčky na témy dostupnosti bývania a riešenie bezdomovectva. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorňovanie na to, ako slovenské úrady a...

Právo na bývanie je ľudské právo

Nasledujúci text je súčasťou kampane Bývanie je ľudské právo, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania, ako aj upozorňovanie na to, ako slovenské úrady a samosprávy zlyhávajú pri dodržiavaní svojich ľudskoprávnych záväzkov v rámci zabezpečenia a ochrany práva...

Verejný priestor je pre všetkých!

Verejné priestranstvá sú v Zákone o obecnom zriadení 70/2018 Z. z., §2b odsek 1 definované nasledovne: „Verejné priestranstvo je priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia…“  Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zas hovorí, že: „Verejné...

Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí...

Ľudské práva musia byť v boji proti COVID-19 prioritou

Amnesty International dnes predstavila odporúčania pre európske štáty, ktorými apeluje na ich vlády, aby pri opatreniach v boji s COVID-19 dodržiavali svoje ľudskoprávne záväzky. Dokument Európa na križovatke prináša odporúčania, ktoré popisujú, čo by vlády mali robiť v rámci boja s prebiehajúcou...