26 results

Slovensko by sa malo urýchlene pripojiť ku zákazu kazetovej munície

Amnesty International Slovensko vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby pristúpila k Dohovoru o kazetovej munícii. Od schválenia Dohovoru, ktorým sa zakazuje používanie, výroba i skladovanie kazetových bômb uplynulo takmer päť rokov. Väčšina krajín sveta a drvivá väčšina krajín...

Kampaň za zákaz kazetovej munície

Zákaz používania kazetovej munície je preto dôležitý, pretože kazetová munícia nerozlišuje medzi vojenskými a civilnými cieľmi a z dôvodu, že jej nevybuchnuté časti aj po skončení konfliktu predstavujú pre spoločnosť dlhodobý humanitárny problém. Z celkového počtu zranených...

Pridajte sa k podpore zákazu kazetovej munície

7.mája Amnesty International Slovensko organizuje verejnú akciu v Bratislave na Hodžovom námestí, cieľom ktorej je, aby Slovensko podpísalo Dohovor o kazetovej munícii.  Dohovor o kazetovej munícií, ktorý bol podpísaný pred piatimi rokmi zakazuje výrobu, predaj a používanie kazetovej...

Jadrom historickej dohody o obchode so zbraňami sa stali ľudské práva

Členské štáty OSN dnes veľkou väčšinou prijali zmluvu o obchodovaní so zbraňami, ktorá zakáže štátom vyvážať konvenčné zbrane do krajín, kde je známe, že budú zbrane použité na páchanie genocídy, zločinov proti ľudskosti alebo vojnových zločinov. 154 štátov hlasovalo za prijatie zmluvy len niekoľko...

Po siedmykrát na festivale Pohoda

3 festivalové dni a viac než tristo návštevníkov zaujímajúcich sa o porušovanie ľudských práv na Slovensku a vo svete. Stánok v neziskovom sektore hýriaci Amnesty farbami bol okupovaný všetkými vo vekovými kategoriámi v priebehu celého festivalu. Tento rok Amnesty International...

Diskusia o kazetových bombách

18.mája študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene povedali nie výrobe a exportu kazetovej munície na Slovensku Cieľom prednášky spojenej s diskusiou bolo zoznámiť študentov s problémom výroby a exportu kazetových munícii na Slovensku a zapojiť sa do...

Beseda o zákaze výroby kazetovej munície na Slovensku

5.apríla sa na Katolíckom gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnila ďalšia beseda o zákaze kazetovej munície. Aktivistky z Banskobystrickej skupiny prišli medzi aktívnych študentov tretieho ročníka po druhýkrát. Po besede na tému tresti sa tentokrát mali možnosť študenti dozvededieť...

Stop kazetovej municii na Mlynoch!

Ďalšia verejná akcia na podporu kampane AI – v utorok 27.10.09 v Mlynskej doline v Bratislave!  Verejná akcia bratislavskej aktivistickej skupiny spojená s podpisovaním pohladníc pre slovenských predstavitelov, ktorí o zastavení výroby a exportu kazetovej munície zo Slovenska môžu...