Španielsko: Nové návrhy protiteroristických zákonov môžu viesť k porušeniu základných ľudských práv

“Navrhnutá definícia terorizmu zahŕňa toľko zločinov, že v skutočnosti nemá význam. Parlament by mal odmietnuť akékoľvek návrhy, ktoré by mohli viesť k porušeniu základných práv,“ hovorí Julia Hallová, expertka Amnesty International na boj proti terorizmu a ľudské práva.

Navrhované zmeny španielskeho trestného zákonníka rozširujú zoznam trestných činov definovaných ako “terorizmus”. Podľa Amnesty International problémom je, že sú napísané vágnym jazykom a obsahujú priveľmi široké kategórie zločinov, čo môže viesť k porušeniu ľudských práv. “Zdá sa, že čokoľvek od určitých foriem vyjadrovania sa, cez spojenie s hackerstvom až po cestovanie, by mohlo byť trestne stíhané ako terorizmus.

Navrhovaná definícia je príliš široká a niektoré jej časti sú také nepresné, že aj skúsený právnik by mal problém s istotou určiť, čo predstavuje teroristický čin.” “Španielsko potrebuje na boj proti terorizmu presný opak: presnú a právne precíznu definíciu toho, ktoré zločiny sú považované za `terorizmus`. Všetky nové opatrenia musia byť nevyhnutné a primerané reálnej súčasnej hrozbe.” Ak bude predkladaná novela prijatá, môže ohroziť právo na slobodu prejavu a združovania sa, prezumpciu neviny, slobodu pohybu, právo na súkromie a právo odísť a vrátiť sa do vlastnej krajiny.

“Po útokoch v Paríži a vystupňovaných protiteroristických iniciatívach v Európe musia vlády zaručiť, že ich snaha prekaziť budúce možné útoky nemá negatívny dosah na ľudské práva,” povedala Julia Hallová. “Rešpektovanie ľudských práv nie je prekážka v udržaní bezpečnosti. Naopak, je nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti.”

Jedným z mnohých návrhov na zmenu je rozšírenie definície terorizmu. Definícia má zahŕňať také činy ako “narušenie” verejného poriadku, “odpor” voči verejným autoritám a “bezohľadnosť”, vrátane nevedomej podpory teroristických podnikateľských aktivít. Ďalší návrh je zákaz cestovania alebo plánovanie cesty mimo Španielska za účelom spolupráce alebo tréningu s militantnými skupinami, i keď sa tréning napokon neuskutoční a teroristický útok nie je spáchaný.

Protizákonné by mali byť aj stanoviská na sociálnych sieťach, ktoré by mohli byť vnímané ako podnecovanie k páchaniu násilných útokov, a to i v takom prípade, ak by vyjadrenia nebolo spojené s aktom násilia. Tresty za existujúci trestný čin “ospravedlnenia” terorizmu, ktorý obsahuje “ponižovanie” obetí terorizmu a ich rodín, by sa ešte zvýšili. Priťažujúce okolnosti by zahŕňali rozširovanie správ na internete a v médiách.