Spojené kráľovstvo navrhuje nové protiteroristické opatrenie – predĺžiť predsúdnu väzbu

Polícia vo Veľkej Británii môže za závažný zločin ako vražda zadržiavať podozrivú osobu v predsúdnej väzbe maximálne 4 dni. Avšak podľa protiteroristickej legislatívy môže zadržiavanie – bez vznesenia obvinenia či postavenia pred súd – trvať 28 dní, teda sedemkrát dlhšie. Vláda v súčasnosti navrhuje zvýšiť túto lehotu na 56 dní! AI uznáva, že britská vláda má povinnosť bojovať proti terorizmu, avšak upozorňuje, že svoje povinnosti si nesmie plniť na úkor základných ľudských práv a slobôd. 

V 70. rokoch malo devastujúce účinky predĺženie predsúdneho zadržiavania v Severnom Írsku.
Tento typ opatrení sa vždy viac vzťahuje na isté komunity, ktorých členovia sú považovaní za podozrivejších ako ostatní. Pre boj s kriminalitou je však kontraproduktívne, že vzhľadom na neadekvátne tvrdé opatrenie ľudia prestanú veriť úradom a sú oveľa menej ochotní spolupracovať s políciou.

Celosvetový výskum AI jasne poukazuje na to, že predlžovanie predsúdneho zadržiavania vytvára priaznivú klímu pre zlé zaobchádzanie a mučenie, ktoré môže vyústiť do vynútených priznaní. Tie v konečnom dôsledku podkopávajú celú spravodlivosť súdneho systému.

Dlhé predsúdne zadržiavanie bez obvinenia a súdu odporuje pravidlám pre spravodlivý súd, pretože tieto zahŕňajú aj promptné informovanie o obvinení, právo nebyť svojvoľne zadržiavaný a právo prezumpcie neviny.

AI už viackrát Veľkú Britániu upozorňovala, že súčasných 28 dní predsúdnej väzby podľa protiteroroistických zákonov je príliš veľa, rovnako ako aj pred tým platných 14 dní považovala AI za diskriminujúci a pridlhý počet dní.