Žiadajte spravodlivosť pre bieloruskú aktivistku Nastu Lojka

Nasta (Anastázia) Lojka je známa ľudskoprávna aktivistka a edukátorka. Vo svojej práci sa zameriava na prípady porušovania ľudských práv v dôsledku uplatňovania bieloruských represívnych „protiextrémistických“ zákonov, ochranu cudzích štátnych príslušníkov a príslušníčok a osôb bez štátnej príslušnosti v Bielorusku a vzdelávanie v oblasti ľudských práv.

Pošlite e-mail generálnemu prokurátorovi Bieloruska na adresu [email protected] a vyzvite ho, aby bieloruské orgány:

  • zabezpečili okamžité bezpodmienečné prepustenie Nasty Lojka a podnikli kroky, ktoré ukončia zneužívanie systému trestného súdnictva na trestanie obrancov a obrankýň ľudských práv v Bielorusku;
  • bezodkladne začali vyšetrovanie obvinení z mučenia a iného zlého zaobchádzania, ktorému mohla byť vystavená Nasta Lojka, ako aj jej svojvoľného zadržiavania a trestného stíhania a až do skončenia vyšetrovania pozastavili výkon funkcie všetkých osôb dôvodne podozrivých z príslušných porušení zákona a následne zabezpečili, aby boli všetky zodpovedné osoby súdené v spravodlivom procese bez uplatnenia trestu smrti.

Detaily prípadu

Nasta Lojka bola svojvoľne zadržaná 6. septembra 2022 pri odchode z mestského súdu v Minsku, kde sa zúčastnila na pojednávaní v prípade Marfy Rabkovej, Andreja Šapjuka a ďalších ôsmich ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek, ktorým súd uložil tresty odňatia slobody na dlhú dobu na základe falošných obvinení. Dňa 7. septembra 2022 orgány rozhodli o zadržaní Nasty Lojka na 15 dní za údajné „drobné výtržníctvo“ podľa článku 19.1 zákona o správnych priestupkoch. Dňa 22. septembra 2022 Frunzenský okresný súd v Minsku rozhodol, že zostane vo väzbe ďalších 15 dní podľa toho istého článku. Vo väzení jej bol odopretý prístup k právnemu poradenstvu a zastupovaniu, potrebnej lekárskej starostlivosti či základným potrebám vrátane teplého oblečenia a pitnej vody. Nasta Lojka bola prepustená po uplynutí tohto trestu 6. októbra 2022.

Dňa 28. októbra 2022 Nastu Lojka opäť svojvoľne zatkli v Minsku a 31. októbra 2022 orgány rozhodli o jej zadržaní na 15 dní na základe rovnakých obvinení z „drobného výtržníctva“. Krátko po tomto zatknutí sa na Telegrame objavilo video, na ktorom Nasta Lojka „priznáva svoju vinu“, a to na komunikačnom kanáli, o ktorom sa predpokladá, že je spojený s Generálnym riaditeľstvom pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii (orgánom bieloruského ministerstva vnútra, ktorý bieloruské orgány pravidelne využívajú na potláčanie politickej opozície a akéhokoľvek disentu v krajine). V posledných rokoch bolo hlásených mnoho prípadov porušovania ľudských práv príslušníkmi tohto úradu. Bieloruské orgány v minulosti opakovane zverejnili videá s „priznaniami“ získanými pod nátlakom.

Nasta Lojka nebola prepustená 12. novembra, keď uplynul jej 15-dňový trest a opäť boli proti nej vznesené obvinenia z „drobného výtržníctva“. Počas vypočutia cez internet Nasta Lojka uviedla, že počas výsluchu bola podrobená mučeniu elektrickým šokom a na osem hodín ponechaná osem hodín na dvore väznice bez adekvátneho oblečenia. Na následky vystavenia chladu ochorela, avšak vedenie väznice jej odmietlo odovzdať balíky s liekmi, hygienickými potrebami a teplým oblečením, ktoré súrne potrebovala.

Dňa 24. decembra 2022, po päťnásobnom zadržaní na pätnásť dní, boli voči Naste Lojka vznesené ďalšie obvinenia: Podľa článku 342.1 („Organizácia a príprava aktivít, ktoré hrubo porušujú verejný poriadok, alebo aktívna účasť na nich“) a článku 130.3 („Podnecovanie rasového, národnostného, náboženského alebo iného spoločenského nepriateľstva alebo sporu“). Najnovšie obvinenie voči Naste Lojka sa zakladá na jej údajnej účasti na vypracovaní správy o prenasledovaní členov a členiek anarchistických skupín v Bielorusku v roku 2018. Táto správa, ktorá kriticky hodnotí činnosť polície, podľa vyšetrovateľov napĺňa trestný čin „podnecovania nepriateľstva“ voči príslušníkom polície ako „skupiny s určitým povolaním“ (obvinenie súvisiace s „extrémizmom“). Prípad Nasty Lojka je jedným z mnohých príkladov nepokrytej kriminalizácie ľudskoprávnych aktivít v Bielorusku.

Vzorový e-mail aj s prekladom do slovenčiny nájdete na tomto odkaze.