Stanovisko AI SR na plánovené stretnutie vlády SR s premiérom Číny

Amnesty International žiada vládu SR, aby na stretnutí s premiérom ČĽR Wen Jia Bao zaradila do rokovania aj agendu týkajúcu sa porušovania ľudských práv. 

AI upozorňuje vládu SR, že ak pri akýchkoľvek, i obchodných, stretnutiach nevenuje pozornosť aj otázkam ľudských práv, vyjadruje tým tichý súhlas s ich porušovaním.
AI uvítala, že v marci 2004 Čína do svojej ústavy zahrnula klauzulu o tom, že „štát bude rešpektovať a chrániť ľudské práva“. Je nevyhnutné, aby táto časť ústavy bola napĺňaná aj v praxi. Aj medzinárodnému obchodu škodí obmedzovanie slobody tlače, zabraňovanie výmeny informácií a cenzurovanie internetu. AI upozorňuje na pokračujúce systematické svojvoľné zatýkanie, využívania „prevýchovy prácou“, ktorá dovoľuje zadržiavanie až do štyroch rokov bez súdu. Uplatňovanie trestu smrti je v Číne už dlhotrvajúci a pálčivý problém. Iba za december 2004 a január 2005 lokálne média informovali o 650 popravách.
V poslednom období sa objavilo porušovanie ľudských práv v súvislosti s prípravou Olympijských hier. Tisíce obyvateľov Pekingu je násilne a nelegálne presídľovaných zo svojich domov. Tí, ktorí sa odvážia proti tomu protestovať, sú uväznení.