Stíhanie mimovládnych organizácií v Rusku

Začiatkom tohto mesiaca vstúpili do platnosti ďalšie zmeny ruského zákona o mimovládnych organizáciách, podľa ktorých môže minister spravodlivosti evidovať mimovládne organizácie ako “cudzích činiteľov” bez ich súhlasu.

Moskovský súd schválením požiadavky, aby ďalšie tri mimovládne organizácie boli evidované ako “cudzí činitelia”, nepriamo odobril ruským úradom stíhanie ochrancov ľudských práv. Táto situácia zasiahla už pät mimovládnych organizácií v Rusku.

“Odhodlanosť ruských úradov umlčať akúkoľvek formu námietok či kritiky je udivujúca. Rozhodnutie z tohto týždňa bude ďalej ochromovať občiansku spoločnosť v Rusku a bude mať katastrofálny dopad na tisícky Rusov, ktorých šance na ochranu ľudských práv sa zmenšia,” povedal John Dalhuisen, programový riaditeľ Amnesty International pre Európu a strednú Áziu.

Minulý týždeň okresný súd v Moskve rozhodol proti odvolaniam od mimovládnych organizácií Golos, Yurix a Public Verdict, ktoré nechceli byť evidované ako “cudzí činitelia”. Súd súhlasil s prokurátorom, že kombinácia zákonných aktivít, ako napr. poskytovanie bezplatnej právnej pomoci jednotlivcom, ktorí sú vystavení väzneniu či mučeniu, analýza zákonov, zverejnenie rozhodnutí súdov, podanie správy Výboru OSN proti mučeniu a obhajoba reformy polície, predstavuje “politickú činnosť”.

V máji 2014 ten istý súd vydal podobné rozhodnutie týkajúce sa významnej ľudskoprávnej mimovládnej organizácie “Memorial”. Organizácie na ochranu ľudských práv, vrátane Amnesty International, sa domnievajú, že zákon je zneužívaný na obmedzenie práce ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek a obmedzuje slobodu združovania v krajine.