Croatian and Slovenian authorities must urgently come up with effective solutions as hundreds of refugees and asylum seekers who were stranded overnight between the two countries’ border checkpoints are soon to be joined by thousands more. An Amnesty International research team on the scene interviewed multiple refugees who described how Croatian police had ushered around 1,800 people on a 12km trudge from Čakovec train station to the border crossing at Trnovec at around 2:30am, after Slovenian authorities had blocked the train from entering Slovenia. Hundreds of children including babies as young as a month old were among the group, who walked or were carried in the rain. They reached the border crossing around two hours later, only to find it blocked by a fence and Slovenian police. Croatian police promptly erected a temporary fence behind the group, effectively trapping them between the two countries with no shelter or humanitarian assistance.

Stovky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní cez noc v ťažkých podmienkach na chorvátsko-slovinskej hranici

Amnesty International vyzýva chorvátske a slovinské úrady, aby okamžite prišli s efektívnymi riešeniami po tom, čo boli cez noc stovky utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní na hraniciach medzi obidvomi krajinami.

Výskumný tím Amnesty International na mieste spravil rozhovory s viacerými ľuďmi na úteku, ktorí opísali ako chorvátska polícia viedla o pol 3 v noci okolo 1800 ľudí zo železničnej stanice v Čakovci k hraničnému priechodu v Trnovci potom, čo slovinské úrady nedovolili, aby vlak vstúpil do Slovinska.

V skupine ľudí boli stovky detí vrátane niekoľkomesačných novorodencov. K hraničnému priechodu,  ktorý blokoval plot a slovinská polícia, prišli o dve hodiny neskôr. Chorvátska polícia rýchlo za skupinou vybudovala provizórny plot, čím ich uväznila medzi dvomi krajinami bez akéhokoľvek prístrešku či humanitárnej asistencie.

„Je jednoducho neakceptovateľné, aby sa Chorvátsko, Slovinsko a ostatné krajiny zbavovali svojej zodpovednosti smerom k utečencom a utečenkyniam, žiadateľom a žiadateľkám o azyl na hraniciach, pričom systémy, ktoré existujú na ich ochranu nie sú efektívne. Faktom je, že európski lídry a líderky už dlho vedeli, že takáto situácia môže nastať. Tejto situácii sa dalo zabrániť zavedením podporných mechanizmov, v čom však predstavitelia a predstaviteľky zlyhali,“ povedala Barbora Černušáková, výskumníčka Amnesty International, ktorá sa momentálne nachádza na chorvátsko-slovinskej hranici.

„Chorvátska polícia sa pokúsila ospravedlniť svoje činy tým, že „každý to tak robí – pozrite sa na Maďarsko“. Takýto postoj je desivý a nebezpečný. Ak členské štáty EÚ súťažia v tom, kto má najhorší prístup k utečeneckej kríze, môže to vyvolať dominový efekt s drastickými dopadmi na tisícky ľudí, ktorí každodenne prichádzajú.“

Krajiny EÚ musia spolupracovať, aby prišli s dosiahnuteľnými výsledkami, ktoré rešpektujú práva a dôstojnosť utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl.“

Včera začala slovinská polícia pomaly púšťať ľudí do krajiny, pričom prednosť majú rodiny a deti. Ale tisíce ďalších sa pravdepodobne blížia na sever cez Chorvátsko smerom k slovinskej hranici, preto je najvyšší čas na efektívne riešenie.

Pre viac informácií sledujte aj Agendu Amnesty International pre ochranu ľudí na úteku v Európe.