Stovky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní cez noc v ťažkých podmienkach na chorvátsko-slovinskej hranici

Amnesty International vyzýva chorvátske a slovinské úrady, aby okamžite prišli s efektívnymi riešeniami po tom, čo boli cez noc stovky utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní na hraniciach medzi obidvomi krajinami.

Výskumný tím Amnesty International na mieste spravil rozhovory s viacerými ľuďmi na úteku, ktorí opísali ako chorvátska polícia viedla o pol 3 v noci okolo 1800 ľudí zo železničnej stanice v Čakovci k hraničnému priechodu v Trnovci potom, čo slovinské úrady nedovolili, aby vlak vstúpil do Slovinska.

V skupine ľudí boli stovky detí vrátane niekoľkomesačných novorodencov. K hraničnému priechodu,  ktorý blokoval plot a slovinská polícia, prišli o dve hodiny neskôr. Chorvátska polícia rýchlo za skupinou vybudovala provizórny plot, čím ich uväznila medzi dvomi krajinami bez akéhokoľvek prístrešku či humanitárnej asistencie.

„Je jednoducho neakceptovateľné, aby sa Chorvátsko, Slovinsko a ostatné krajiny zbavovali svojej zodpovednosti smerom k utečencom a utečenkyniam, žiadateľom a žiadateľkám o azyl na hraniciach, pričom systémy, ktoré existujú na ich ochranu nie sú efektívne. Faktom je, že európski lídry a líderky už dlho vedeli, že takáto situácia môže nastať. Tejto situácii sa dalo zabrániť zavedením podporných mechanizmov, v čom však predstavitelia a predstaviteľky zlyhali,“ povedala Barbora Černušáková, výskumníčka Amnesty International, ktorá sa momentálne nachádza na chorvátsko-slovinskej hranici.

„Chorvátska polícia sa pokúsila ospravedlniť svoje činy tým, že „každý to tak robí – pozrite sa na Maďarsko“. Takýto postoj je desivý a nebezpečný. Ak členské štáty EÚ súťažia v tom, kto má najhorší prístup k utečeneckej kríze, môže to vyvolať dominový efekt s drastickými dopadmi na tisícky ľudí, ktorí každodenne prichádzajú.“

Krajiny EÚ musia spolupracovať, aby prišli s dosiahnuteľnými výsledkami, ktoré rešpektujú práva a dôstojnosť utečencov a utečenkýň, žiadateľov a žiadateliek o azyl.“

Včera začala slovinská polícia pomaly púšťať ľudí do krajiny, pričom prednosť majú rodiny a deti. Ale tisíce ďalších sa pravdepodobne blížia na sever cez Chorvátsko smerom k slovinskej hranici, preto je najvyšší čas na efektívne riešenie.

Pre viac informácií sledujte aj Agendu Amnesty International pre ochranu ľudí na úteku v Európe.