Refugees arriving by boat to Lesvos, Greece, from Turkey. The refugees, primarily from Syria and Afghanistan, were received by volunteers at the North shore of the Island and escorted to Moria registration camp. From there most would travel via Athens into other EU countires to seek asylum.

Stretnutie EÚ a Turecka: Neumývajte si ruky nad právami ľudí na úteku

Pokusy európskych lídrov/iek  využiť  Turecko ako svoju pohraničnú stráž, ktorá zastaví ľudí na úteku a žiadateľov/ľky o azyl, ktorí smerujú do Európy je nebezpečným a úmyselným trikom ako sa zbaviť zodpovednosti za ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, varuje  Amnesty International v súvislosti s dnešným stretnutím lídrov EÚ a Turecka v Bruseli.

Namiesto toho, aby zdieľali zodpovednosť za ich ochranu a pomoc, sa EÚ sa doteraz sústredila na zaistenie toho, že ľudia na úteku a žiadatelia/ľky o azyl zostanú v Turecku.

„Využívanie Turecka ako „bezpečnej tretej krajiny“ je absurdné. Mnohí z ľudí na úteku doteraz žijú v otrasných podmienkach, niektorí boli deportovaní naspäť do Sýrie a bezpečnostné zložky dokonca na Sýrske obyvateľstvo, ktoré sa snažilo prejsť cez hranicu, strieľali,“ povedala Gauri van Guliková, zástupkyňa riaditeľa pre Európu a strednú Áziu.

„Je absolútnou povinnosťou Európy chrániť ľudí na úteku. Európski predstavitelia/ľky musia okamžite  spraviť rázne rozhodnutie a urýchliť významné a bezpodmienečné presídlenie.“

Amnesty International zdokumentovala protiprávne zadržania a deportácie ľudí na úteku a žiadateľov/iek o azyl v Turecku od prvotnej dohody medzi EÚ a Tureckom v októbri 2015 v podobe Spoločného akčného plánu. Amnesty International stále dostáva správy o nútených návratoch ľudí na úteku z Turecka do Sýrie.

Aj napriek pozitívnym snahám Turecka prijať ľudí na úteku zo Sýrie, mnohí z nich žijú v zúfalých podmienkach a stovky tisícov detí nedostávajú žiadne formálne vzdelanie. Žiadatelia/ľky o azyl z ostatných krajín čelia podobným problémom a nachádzajú sa v právnom limbe bez toho, aby ich žiadosti o štatút o utečenca boli spracované.

EÚ v súčasnosti ponúka Turecku tri miliardy eur v rámci akčného plánu EÚ-Turecko na migráciu.

„Ak EÚ odovzdá túto obrovskú a potrebnú sumu Turecku, musia ju sprevádzať absolútne záruky, že bude použitá na podporu ľudí na úteku, a tiež, že súčasné porušenia ľudských práv okamžite prestanú, povedala Gauri van Guliková.

Turecko s tromi miliónmi ľudí na úteku ich dnes hosťuje najviac na svete. Desiatky tisíce ďalších ľudí zo Sýrie sa dostali k tureckým hraniciam a hľadajú útočisko. Podľa údajov UNHCR  91% ľudí, ktorí prešli z Turecka do Grécka cez more od 1. januára 2016 pochádza zo Sýrie, Afganistanu alebo Iraku, a je teda pravdepodobné, že budú potrebovať medzinárodnú ochranu.

„Je neakceptovateľné očakávať, že zodpovednosť za ľudí na úteku a žiadateľov/ľky o azyl by mala stáť jedine na krajine, v ktorej ich sú už dnes tri milióny.“