Svetové mocnosti oddialili prijatie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

„Každú minútu zomrie na svete jeden človek v dôsledku ozbrojeného násilia. To je argument pre svetové mocnosti, aby sa zachovali ako skutoční lídri. Prezident Obama ale požaduje viac času na dosiahnutie dohody. Ale koľko toho času vlastne chce?“ komentoval Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International, snahu USA na posunúť termín konečného rozhodovania o prijatí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami.

4 týždne rokovania o podobe Zmluvy  o obchodovaní so zbraňami mali byť úspešne zakončené prijatím zmluvy. V deň ukončenia konferencie 27. Júla, USA a Rusko oznámili, že nemajú dostatok času na vyriešenie všetkých nejasností, ktoré videli v návrhu textu, čím bol celý proces prijatia zmluvy pozastavený a následne odložený. K požiadavke USA a Ruska sa nakoniec pridala aj Čína. K obštrukciám sa uchýlilo aj Alžírsko, Egypt, Irán, Severná Kórea a Sýria.

Na druhej strane ale výrazná väčšina vlád dala najavo, že chce i naďalej presadzovať silnú zmluvu, ktorá ochráni ľudské práva. Spolu viac než 90 krajín sa pripojili k textu zmluvy a tým potvrdili svoj záväzok doviesť proces schvaľovania čo k úspešnému koncu.Slovenská republika sa zaradila medzi optimistickú väčšinu štátov podporujúcich zmluvu.

Amnesty International ostáva optimistická a verí, že efektívna zmluva ochraňujúca ľudské práva sa čoskoro stane realitou.

„Rokovania v OSN boli skúškou pre svetových lídrov. Niektoré neobstáli a zvolili vlastní záujem, ale bola to len menšina, ktorá nemôže naďalej meniť svetové verejnú mienku. Vlády, ktoré chcú efektívnu zmluvu, musia udržať tlak, aby dohoda mohla byť dosiahnutá ešte tento rok,“ povedal Shetty.

Napriek všetkým obštrukciám je návrh textu zmluvy na svete a posúva sa na ďalšie rokovanie OSN  v októbri tohto roku. Ak bude dosiahnutá dohoda, tak to bude po prvýkrát v histórii, kedy by vlády museli kontrolovať medzinárodný obchod so zbraňami a tým by mohli ochrániť civilné obyvateľstvo.