Boje o Náhorný Karabach pripravili o život množstvo civilistov a civilistiek