2 results

Stovky ľudí na úteku, žiadateľov a žiadateliek o azyl ponechaní cez noc v ťažkých podmienkach na chorvátsko-slovinskej hranici