Rozkaz strieľať do protestujúcich v Kazachstane bez varovania smeruje ku katastrofe