Ochrana pred mučením

Amnesty International už desiatky rokov upozorňuje na krajiny, ktoré mučia, alebo podporujú mučenie. Jedným z najväčších úspechov, ktoré sme dosiahli bolo prijatie celosvetového zákazu mučenia prostredníctvom Dohovoru OSN o zákaze mučenia. Viaceré štáty prijali zákony zakazujúce mučenie. To však stále pretrváva, pretože krajiny nedodržiavajú zákony a sľuby, ku ktorým sa zaviazali.

64 results