Reprodukčné práva

Každý má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády každých štátov majú povinnosť zabezpečiť , aby boli tieto práva uplatňované slobodne, bez strachu, nátlaku či diskriminácie.

31 results