Uruguaj schválil manželstvo osôb rovnakého pohlavia, krok k plnej rovnoprávnosti v Amerike