Trest smrti v Bielorusku zrušený a vrátený na prešetrenie

Bieloruský Najvyšší súd 22. októbra zrušil trest smrti, na ktorý bol odsúdený Alyaksandr Haryunou homelským krajským súdom v júni 2013 a prípad vrátil na prešetrenie.

Amnesty International uvítalo toto rozhodnutie. Zároveň žiada bieloruské autority, aby zabezpečili, že Alyaksandrov nový proces na krajskom súde bude v súhlase s medzinárodnými štandardmi ľudských práv, vrátane toho na spravodlivý proces.

Prijatím tohto rozhodnutia bieloruský Najvyšší súd potvrdil nenahraditeľnosť súdnictva v zabezpečovaní dodržiavania spravodlivosti.

Kópia rozsudku ešte nie je zverejnená, no pozorovateľ z Human Rights Centre Viasna, (bieloruskej mimovládnej organizácie), bol prítomný na pojednávaní.

Najvyšší súd 18. októbra schválil Haryunouvo odvolanie sa proti rozsudku. Podľa už spomenutého pozorovateľa, Haryunouv právnik argumentoval porušením práva na spravodlivý súdny proces, no takisto aj faktom, že bieloruská legislatíva povoľuje aj alternatívne tresty. Právnik uviedol, že Alyaksandr Haryunou sa k zločinu priznal za jeho neprítomnosti a takisto spomenul aj nejednoznačné a protirečivé informácie o jeho mentálnom zdraví.

Alyaksandr Haryunou trpí mentálnymi problémami už od detstva a liečil sa v psychiatrickej nemocnici, kde mu diagnostikovali oneskorený psychický vývoj a poruchu osobnosti. Napriek tomu však psychiatrické vyšetrenie nariadené homelským krajským súdom nepreukázalo, že by trpel nejakou mentálnou poruchou, a preto je schopný čeliť obvineniu za vraždu.

Alyaksandra Haryunouva držia v nápravnom zariadení pre odsúdených na trest smrti v hlavnom meste Bieloruska, Minsk. Odtiaľ ho plánujú previezť do homelského nápravného zariadenia na ďalšie pojednávanie.

Alyaksandr Haryunou (25r.), bol odsúdený na trest smrti 14. júna 2013 krajským súdom v Homeli za vraždu študentky z 20. septembra 2012. Počas procesu priznal svoju vinu a matku obete žiadal o odpustenie. V minulosti strávil osem rokov vo väzení za ublíženie na zdraví s následkom smrti partnera jeho matky.

Trest smrti porušuje právo na život, tak ako je vyhlásené v článku 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podľa Amnesty International je to maximálne krutý, neľudský a ponižujúci trest.

Amnesty International opakuje, že bieloruské autority by mali okamžite vyhlásiť moratórium na popravy ako prvý krok smerujúci k úplnému zrušeniu trestu smrti.

Pozadie:

Bielorusko je poslednou krajinou v Európe a strednej Ázii, ktorá ešte stále vykonáva popravy – v r.2012 boli popravení minimálne traja ľudia. Podľa informácií, ktorými disponuje Amnesty International, boli na trest smrti odsúdení 3 muži – okrem Alyaksandra Haryunouva ešte Rygor Yuzepchuk odsúdený v júli 2012 za vraždu spoluväzňa z 24. apríla a Pavel Selyun 12. júna za vraždu svojej manželky a jej milenca z augusta 2012. Ich odvolania Najvyšší súd zamietol.

V Bielorusku sú tresty smrti udeľované často ako dôsledok nespravodlivých súdov, čo zahŕňa aj vynútené priznania; sú vykonávané v absolútnej tajnosti, bez upozornenia samotných väzňov, ich rodín či zákonných zástupcov. Popravy sú vykonávané aj napriek žiadostiam medzinárodných organizácií ako Rada OSN pre ľudské práva, ktorým ide o ich pozastavenie počas priebehu odvolaní. Po popravách autority často odmietajú vrátiť telá príbuzným alebo im dokonca zatajujú, kde sú pochované. Podľa Rady OSN pre ľudské práva trest smrti a vykonávanie popráv v Bielorusku porušuje ľudské práva odsúdených, ale aj ich rodín.

Amnesty International je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky, bez ohľadu na podstatu alebo okolnosti zločinu; vinu alebo nevinu jednotlivca či metódy použité štátom na vykonanie popravy.