Ukončite školskú segregáciu rómskych detí v Levoči a na celom Slovensku

V septembri 2011 boli na Základnej škole na Francisciho ulici v Levoči zriadené oddelené triedy prvého ročníka pre rómske deti. Aj napriek protestom ich rodičov zostali rómske deti oddelené a segregované počas celého roka. Podpíšte petíciu a vyzvite slovenského ministra školstva, aby zabezpečil rómskym deťom právo na vzdelanie v Levoči a na celom Slovensku.

Obavy týchto rodičov, že odlúčenie ich detí od ostatných nebude v súlade s ich potrebami, ale skôr znásobí ich ťažkosti – ako dôsledok obmedzenej interakcie s nerómskymi deťmi – boli ignorované. Segregované triedy existujú aj v iných ročníkoch základnej školy na Francisciho ulici.

„Nechcem, aby deti boli segregované, nechcem aby boli umiestnené v oddelených triedach pre rómske deti. Chcem, aby boli spolu v jednej triede s ostatnými nerómskymi žiakmi…Chcem, aby mali dobré známky v škole, aby tak mali dobré vzdelanie… Chcem aby mali rómske deti lepšiu budúcnosť”, hovorí Jana, ktorej dcéra bola na začiatku školského roka 2011/2012 umiestnená do oddelenej triedy pre rómske deti.

Tento prípad nie je ojedinelý. Tisíce rómskych detí na celom Slovensku naďalej navštevujú oddelené výlučné rómske školy a triedy, čo predstavuje pre nich odopretie práva na vzdelanie bez diskriminácie.

Podpíšte petíciu a vyzvite ministra školstva, aby tento stav zmenil.

 
[[petition-9]]