Ukrajina: Dôkazy o vojnových zločinoch na oboch stranách

Amnesty International prináša dôkazy o vojnových zločinov zapríčinených oboma stranami konfliktu a vyzýva obe strany konfliktu, aby prestali porušovať vojnové zákony.

 

Výskumníci Amnesty International, ktorí pracujú na východnej Ukrajine zdokumentovali prípady bezohľadného ostreľovania, únosov, mučenia a zabíjania. „Všetky strany v tomto konflikte ukázali, že pohŕdajú životmi civilistov a porušujú svoje medzinárodné záväzky,” povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International, ktorý navštívil Kyjev a Moskvu tento týždeň.

Rusko

Amnesty International viní Rusko z organizovania separatistických zločinov.  Organizácia odhalila satelitné snímky naznačujúce, že sa ruské vojsko a delostrelectvo zhromažďuje na východnej Ukrajine. „Naše dôkazy potvrdzujú, že Rusko vyvoláva konflikt a to prostredníctvom priamych zásahov a tiež podporou separatistov na východe. Rusko musí zastaviť stály prísun zbraní a ďalšiu podporu, ktorá smeruje povstaleckým jednotkám, ktoré porušujú ľudské práva.”

Kremeľ opakovane poprel akékoľvek zapojenie do bojov na Ukrajine. Satelitné snímky a svedectvo organizácii, ktoré sú na mieste poskytujú presvedčivé dôkazy, že boje prerástli do toho, čo Amnesty International označuje za medzinárodný ozbrojený konflikt.

Snímky ukazujú založenie nových delostreleckých pozícií blízko pri hraniciach s Ukrajinou. Tieto pozície boli vybudované medzi 13. a 29. augustom. Na snímkach sú delostrelecké zbrane veľkosti 122-mm Howitzer D-30 v palebných pozíciách namierené smerom na západ. Dve z týchto pozícii disponujú podpornými vozmi a pravdepodobne aj bunkrami. 29. augusta tam bolo aj šesť obrnených obojživelných vozidiel (zrejme sa jednalo o BRDM-2 s).

Ďalšie podobné delostrelecké pozície sme dokumentovali v oblasti severovýchodne  od skôr zmieňovaného stanovišťa na ukrajinskom území. Snímky z 26. augusta 2014 ukazujú šesť relatívne pokročilých samohybných diel (pravdepodobne 2S19 Msta-S 152-mm) v palebných pozíciách, ktoré sú  namierené na juhozápad, kde sa nachádza ukrajinská vojenská zóna.

Medzi 26. a 29. augustom 2014 bolo delostrelectvo preorientované na západnú palebnú pozíciu na Ukrajine.

Svedectvá ozbrojeného konfliktu

Satelitné snímky spolu so správami od ruských vojakov zajatých na území Ukrajiny a očité svedectvá ruských vojenských jednotiek i vojenských vozidiel putujúcich po hraniciach nenechávajú nikoho na pochybách, že sa jedná o medzinárodný ozbrojený konflikt,” povedal Shetty.

Ukrajinské milície a separatistické oddiely

 

Amnesty International  publikovala správu „Porušenia práv a vojnové zločiny spôsobené Aidarským dobrovoľným vojenským útvarom v severnom regióne Luhansk“ v ktorej sa uvádzajú príklady rastúcich porušovaní ľudských práv zo strany ukrajinských separatistov a dobrovoľníckych útvarov. Aidar je jedna z viac než tridsiatich takzvaných dobrovoľných vojenských útvarov, ktorá vznikla na začiatku konfliktu a bola voľne integrovaná do ukrajinských bezpečnostných zložiek. Bolo to v čase, keď sa Ukrajina snažila získať naspäť územia ovládané separatistami. Amnesty International zdokumentovala nárast porušovaní ľudských práv vrátane únosov, nespravodlivých zadržiavaní, zlého zaobchádzania, lúpeží, vydierania a možných popráv spáchaných vojenským útvarom Aidar.

Výskumníci Amnesty International vo východnej Ukrajine vyspovedali očitých svedkov, ktorí utekali z bojov u Alechevska, Donecka, Kramatorska, Krásného Luchu, Lisichanska, Luganska, Rubeznoea, Pervomaiska a Slovjanska. Výskumníci tiež hovorili s ukrajinskými utečencami v regióne Rostov v Rusku. Civilisti z týchto oblastí povedali Amnesty International, že ukrajinské vládne sily ich vystavili ťažkému ostreľovaniu. Ich svedectvá naznačujú, že útoky boli bezohľadné a blížia sa vojnovým zločinom. Svedkovia tiež povedali, že separatistickí bojovníci uniesli, mučili a zabili ich susedov.

V rámci ilustratívneho incidentu obyvatelia Slovjanska povedali Amnesty International, že separatistickí bojovníci uniesli miestneho pastora a dvoch  jeho synov. Dvoch veriacich požiadali o výkupné vo výške 50 000 amerických dolárov ako hodnotu za ich prepustenie. Počas toho, keď sa miestnej komunite podarilo nazhromaždiť požadované výkupné im svedkovia povedali, že mužov zabili.

 

Na stretnutí s ukrajinským premiérom Arsenijom Jaceňukom žiadal generálny sekretár Amnesty International Salil Shetty ukrajinskú vládu, aby zastavila porušovania práv a vojnové zločiny, ktoré páchajú dobrovoľné vojenské útvary pôsobiace mimo ukrajinských ozbrojených zložiek. „Ukrajinská vláda nesmie opakovať bezprávie a porušovania práv, ktoré prevláda v oblastiach kontrolovaných separatistami,“ povedal Shetty.

Amnesty International tiež vyzvala ukrajinské orgány, aby urobili účinné vyšetrovanie vo veci vážneho porušovania medzinárodného humanitárneho práva a postavili pred súd jednotlivcov zodpovedných za vojnové zločiny. Velitelia môžu byť tiež stíhaní za vojnové zločiny v prípade, že o týchto zločinoch vedeli a nepredchádzali im, či nepotrestali zodpovedné osoby.

„Neschopnosť zastaviť porušovania a možné vojnové zločiny dobrovoľných vojenských útvarov môže viesť k zhoršeniu napätia na východe krajiny a môže oslabiť vyhlásené zámery novej ukrajinskej vlády na zosilnenie a udržanie právneho štátu. Ukrajinskí civilisti si zaslúžia ochranu a spravodlivosť,” povedal Salil Shetty.

Premiér Ukrajiny sa zaviazal potrestať všetkých vinníkov, čo Shetty uvítal: „Amnesty International víta záväzok ukrajinskej vlády navrátiť a zaručiť spravodlivosť v oblastiach poznačených konfliktom. Tento sľub budeme vláde pripomínať. “

Správu si môžete prečítať tu.