Ukrajina musí vyšetriť prípady násilia, Slovensko na ne musí aktívne upozorňovať

 

Pred plánovaným príchodom ukrajinského prezidenta Petra Porošenka do Bratislavy Amnesty International Slovensko upozorňuje na vážnu situáciu a porušovanie ľudských práv civilného obyvateľstva na Ukrajine. Zároveň vyzýva slovenskú vládu, aby aktívne reagovala na prípady násilia a zasadzovala sa za ochranu života a ľudské práva civilistov.

 

Amnesty International Slovensko pred niekoľkými dňami vyzvala listami slovenského prezidenta Andreja Kisku a slovenského veľvyslanca na Ukrajine Pavla Hamžíka, aby prezidentovi Ukrajiny pripomenuli záväzok dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv. Slovenská pobočka hnutia na ochranu ľudských práv tiež vyjadrila obavy nad dôkazmi používania kazetovej munície v ozbrojenom konflikte. Za životy civilného obyvateľstva sú ale zodpovedné obe strany zapojené do konfliktu.

Podľa Amnesty International dochádza počas konfliktu k plošným útokom, ktoré zasahujú vojenské aj nevojenské ciele. Útoky sú spôsobené používaním rakiet so širokým rozptylom typu Grad, a to v civilistami obývaných oblastiach. Dôkazy z júla a októbra tohto roka tiež poukazujú na rozšírené používanie kazetovej munície na východe krajiny, predovšetkým v Doneckej oblasti. Kazetová munícia bola objavená v okolí miest a na vidieku, v miestach, kde dochádza k bojom medzi ukrajinskými silami a proruskými ozbrojenými skupinami. Napriek tomu, že sa nepodarilo odhaliť zodpovednosť za všetky útoky, dôkazy naznačujú, že za použitie munície bola v Doneckej oblasti zodpovedná ukrajinská strana.

Slovenská vláda prijala vo februári tohto roka akčný plán na pristúpeniu k Dohovoru o zákaze používania kazetovej munície. „So záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru má Slovensko povinnosť apelovať aj na ukrajinskú vládu, aby čo najskôr k Dohovoru o kazetovej munícii pristúpila,“ povedala Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

V krajine tiež dochádza k únosom civilistov. Tie patria k vážnym porušeniam medzinárodného humanitárneho práva. Okrem toho dochádza k mimosúdnym popravám civilistov na východe krajiny. Za tie sú zodpovedné separatistické zložky v doneckom a luhanskom regióne, a aj zložky kontrolované Kyjevom. Amnesty International tiež zdokumentovala prípady mučenia, ku ktorým dochádza zo strany ukrajinských bezpečnostných zložiek a zo strany protivládnych ozbrojených skupín. Páchatelia týchto zločinov často nie sú potrestaní.

Vítaným gestom ukrajinského prezidenta bolo nepodpísanie zákona, ktorý by oslobodzoval “ozbrojené formácie” od trestného stíhania. Takýto zákon by spôsobil, že prípady porušovania ľudských práv, mučenia a útokov na civilné obyvateľstvo, za ktoré sú zodpovedné bezpečnostné zložky by neboli vyšetrené.

Deklarovaná potreba obnovenia mieru a stability v krajine zo strany slovenskej vlády musí byť pretavená do reálnych skutkov. Slovenská strana musí vytvoriť tlak na potrebu rýchleho, a nezávislého vyšetrovania prípadov mučenia na východe a juhovýchode krajiny a (aktívne upozorňovať na) nutnosť dodržiavania záväzkov medzinárodného humanitárneho práv a ľudských práv,“ dodala Malovičová.

Amnesty International dlhodobo sleduje situáciu v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Od začiatku konfliktu v apríli 2014 uskutočnila niekoľko výskumných misií, počas ktorých získala informácie o rastúcom počte obvinení z páchania zločinov.