Vyjadrenie Amnesty International Slovensko k plánovaným opatreniam na boj s rómskou kriminalitou

Ministerstvo vnútra spolu s Policajným prezídiom predstavili návrh opatrení boja s tzv. „rómskou kriminalitou“, ktoré sú jednoznačne mierené proti rómskej etnickej skupine. Tieto opatrenia sú nielen v rozpore s medzinárodnými a národnými právnymi predpismi týkajúcimi sa diskriminácie a rovného prístupu, teda sú protizákonné, ale podkopávajú dôstojnosť skupiny voči ktorej sú namierené a posilňujú stereotypné spájanie Rómov s trestnou činnosťou.

Príslušníci policajného zboru okrem iného majú mať voľnejšie ruky pri používaní donucovacích prostriedkov nielen pri trestných činoch ale aj priestupkoch či narušovaní verejného poriadku. Ako ubezpečil prezident policajného prezídia Tibor Gašpar: „Príslušníci policajného zboru tak budú zbavení obavy, že budú okamžite posudzovaní inšpekciou ministerstva vnútra.“ Rovnako sa im bude jednoduchšie vstupovať do bytov či na pozemky. Plánované zmeny tak opäť zabúdajú na ochranu všetkých ľudí pred neprimeraným použitím policajnej sily, ktorá bola  prekročená v Moldave nad Bodvou, Vrbnici, Zborove, či mnohých ďalších.

Je obzvlášť zarážajúce, že ministerstvo vnútra prišlo s plánom cieliť policajné aktivity na ľudí na základe ich etnicity v čase, kedy Slovensko čelí konaniu zo strany Európskej komisie pre porušenie rasovej smernice v súvislosti s diskrimináciou rómskych detí vo vzdelávaní. Je potrebné, aby príslušné orgány tieto navrhované opatrenia zastavili a naopak, snažili sa o odstránenie pretrvávajúcej a prehlbujúcej sa diskriminácie Rómov a Rómiek.