Výročná správa AI: Ľudské práva na Slovensku v roku 2012

Amnesty International /AI/ vydala 23.mája Výročnú správu, ktorá hodnotí stav ľudských práv v 159 krajinách vrátane Slovenska. 

Právo na vzdelanie

Podľa organizácie vláda urobila malý pokrok smerom k eliminácii trvalej diskriminácie voči Rómom. V máji Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (CESCR) kritizoval slovenské nedostatky v tejto otázke. Vyčítal Slovensku diskrimináciu Rómov v oblasti vzdelávania, bývania a prístupu ku zdravotnej starostlivosti.

AI sa dlhodobo venuje prípadu oddeľovanie rómskych detí na ZŠ v Levoči. Niektoré rómske deti, ktoré boli umiestnené do oddelených rómskych tried na základnej škole v Levoči, boli preradené do zmiešaných tried. Napriek tomu oddelené triedy na škole naďalej existujú. V minulom roku došlo aj historickému rozsudku, kedy krajský súd v Prešove v odvolaní rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch umiestnením rómskych detí do oddelených tried porušila antidiskriminačný zákon.

Právo na prístup k bývaniu

V minulom roku podľa AI úrady pokračovali v nútenom vysťahovaní obyvateľov rómskych osídlení v rôznych častiach Slovenska. V máji miestne úrady v meste Vrútky zbúrali niektoré rómske domy postavené na mestskom území bez povolenia. Obyvatelia zostali bez domova. Sociálna služba odobrala niektorým rodičom deti a umiestnila ich do detských domovov.
V októbri boli obyvatelia nelegálnej osady blízko Prešova násilne vysťahovaní s cieľom zbúrania ich domovov. Tiež v októbri bola v meste Košice zbúraná nelegálna rómska osada so 150 obyvateľmi. Údajne iba štyria ľudia prijali dočasné ubytovanie. Obyvatelia v osade žili 12 rokov. Starosta mesta vyhlásil, že zbúranie sa uskutočnilo z dôvodu „čistenia nelegálneho odpadu“, keďže rómske domy boli postavené z odpadových materiálov.

Nútená sterilizácia rómskych žien

Európsky súd vydal tri rozsudky v prípadoch nútenej sterilizácie rómskych dievčat a žien od roku 2000. Stojí v nich, že sterilizácie bez plného a informovaného súhlasu porušujú právo žien na dôstojné zaobchádzanie a právo na rešpekt k ich osobnému a rodinnému životu. Na základe rozsudkov kritizovala Poradňa pre občianske a ľudské práva vládu za zlyhanie v prešetrení všetkých prípadov údajnej nútenej sterilizácie a taktiež za to, že sa neospravedlnila a neponúkla odškodnenie všetkým obetiam.

Mučenie a iné podoby zlého zaobchádzania

Slovensko bolo kritizované za to, že vyhostilo ľudí do krajín, kde im hrozilo mučenie a zlé zaobchádzanie. Európsky súd pre ľudské práva v máji rozhodol, že Slovensko porušilo práva Mustafu Labsiho ignorovaním predbežného opatrenia vydaného Európskym súdom. Slovensko v roku 2010 vyhostilo Mustafu Labsiho naspäť do Alžírska, kde mu hrozilo zlé zaobchádzanie a tiež neexistovali záruky, že by sa mohol v prípade potreby dožadovať účinnej nápravy.

V júni Európsky súd pre ľudské práva vydal predbežné opatrenia proti vydaniu Aslana Achmetoviča Jandijeva do Ruskej federácie, kde bol obvinený z členstva v ozbrojenej skupine. Aslan Jandijev tvrdil, že bol pred útekom mučený ruskou políciou. V júni, počas rozhodovania o udelení azylu na Slovensku, Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhlásil, že požiadavka ruského prokurátora na vydanie Jandijeva je prípustná. Európsky súd zablokoval vydanie s odôvodnením, že by Jandijevovi hrozilo mučenie. V auguste Ústavný súd Slovenskej republiky prijal sťažnosť voči vydaniu Jandijeva a rozhodol, že sa vydanie nemôže uskutočniť, kým nebude rozhodnuté o udelení azylu.

Práva LGBTI ľudí

Vláda v októbri zriadila novú Radu pre práva lesbieb, gejov, bisexualných, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI) v rámci Rady pre ľudské práva, ktorej úlohou je monitorovať dodržiavanie medzinárodných ľudských práv slovenskými úradmi.