Výzva moskovskému starostovi na ochranu slobody zhromažďovania

Amnesty International vyzýva nového starostu Moskvy, Sergeia Sobyanina, k ochrane práva na zhromažďovanie po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že nedávny mestský zákaz pochodov Pride bol diskriminačný.

Európsky súd pre ľudské práva 21. októbra rozhodol, že Rusko porušilo právo na zhromažďovanie a zákaz diskriminácie tým, že v rokoch 2006 – 2008 zabránilo aktivistom  z komunity lesieb, gayov, bisexuálov a transsexuálov usporiadať pochody v Moskve.

“Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva potvrdzuje skutočnosť, že právo na pokojné zhromažďovanie bolo v Moskve v posledných rokoch  porušované. Uvedené rozhodnutie slúži ako dôležité upozornenie, že toto právo je vykonateľné pre všetky osoby v Moskve, a to bez diskriminácie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, politického alebo  iného presvedčenia, ” povedal John Dalhuisen, zástupca riaditeľa pre Európsky a Stredoázijský Program.

Súdny dvor zdôraznil, že možnosť verejných nepokojov a násilia proti demonštrantom, ako uvádzajú moskovské orgány, nie je dostatočným dôvodom zákazu.

“Je povinnosťou príslušných orgánov, aby zabezpečili účastníkom  Pride pochodov, rovnako ako tým, ktorí chcú vyjadriť svoj nesúhlas s takýmito akciami, pokojnú demonštráciu v súlade so zákonom a aby neboli vystavovaní fyzickému násiliu zo strany  ich oponentov,” povedal John Dalhuisen .

“Príslušné orgány nesmú byť zastrašené zjavne protiprávnymi výzvami k násiliu zo strany oponentov. Výzvy oponentov nemôžu byť dôvodom na zákaz  pochodov ani  ospravedlnením takýchto zákazov.”

Výzva Amnesty International prichádza v predstihu pred plánovanou demonštráciou v Moskve dňa 31. októbra na podporu článku 31 ruskej ústavy, ktorý zaručuje právo na pokojné zhromažďovanie.

Za posledných 18 mesiacov došlo v centre Moskvy prinajmenšom v 10 prípadoch k zamietnutiu povolenia na zhromažďovanie sa demonštrantov za slobodu prejavu na Červenom námestí. Mierové stretnutia na Červenom námestí boli moskovskými úradmi vyhlásené za “neoprávnené” a rozohnané políciou.

“Vyzývame Moskovské úrady, aby zabezpečili, že rozhodnutie o plánovanej demonštrácii  bude plne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a bude rešpektovať slobodu zhromažďovania sa garantovanú Európskym súdom pre ľudské práva ,” povedal John Dalhuisen.