VÝZVA: Pripomeňme slovenským poslancom a poslankyniam, že solidarita je dôležitá

V dnešných dňoch je, viac ako inokedy, solidarita a pomoc druhým nesmierne dôležitá. Tisícky ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy na úteku pred vojnou, či násilím sa ocitli uväznení v alarmujúcich podmienkach preplnených utečeneckých táboroch. Ženy, muži a deti sa tak ocitli v ohrození zdravia v prostredí, kde sa nákazy môžu šíriť rýchlo. 

Pošlite email poslancom a poslankyniam NRSR a žiadajte ich o urýchlené riešenie kritickej situácie ľudí na úteku na grécko-tureckých hraniciach.

—————————————————————————————–

Celé znenie listu/mailu:

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

radi by sme Vás upozornili na alarmujúci vývoj situácie ľudí na úteku pri vstupe do Európskej únie, najmä na ťažké porušovanie ľudských práv na grécko-tureckých hraniciach.

Grécke úrady s podporou Európskej únie riskujú životy tisícok ľudí, ktorí do krajiny vstupujú z Turecka.

Ženy, muži a deti utekajúce pred vojnou, násilím a porušovaním ľudských práv si zaslúžia dôstojnosť. Prístup EÚ im ju však v súčasnosti odopiera.

Legislatíva Európskej únie priznáva právo na požiadanie o azyl a spravodlivé posúdenie nárokov na jeho udelenie, ako aj zabezpečenie ochrany pred všetkými formami násilia v pohraničných oblastiach. Vytláčanie ľudí za hranice EÚ, hromadné vyhosťovanie a nezákonné navracanie ľudí do krajiny pôvodu je hrubým porušením ľudských práv, ako aj medzinárodného a európskeho práva.

Okrem toho, že Európska únia nie je schopná zabezpečiť dodržiavanie práv ľudí na úteku, nedokáže ochrániť ani aktivistov, aktivistky a organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku a žiadajúcim azyl, ktorí čelia násiliu, zastrašovaniu a vykonštruovaným obvineniam.

Žiadame Vás preto, aby ste urobili všetko, čo je vo Vašich silách, pre zabezpečenie:

  • dodržiavania princípu solidarity prostredníctvom efektívneho realokačného mechanizmu,
  • dodržiavania princípu celistvosti rodín ľudí na úteku
  • presunu ľudí z táborov na území Turecka a zabezpečenie vyhovujúcich životných podmienok pre ľudí na úteku na území EÚ v priebehu celého azylového procesu a počas realokácie
  • ochranu pre aktivistov, aktivistky a organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku

Veríme, že ľudské práva sú pre Vás prioritou.

S úctou,

—————————————————————————————–

Mailové kontakty poslancov a poslankýň NRSR:

[email protected] 
[email protected] 
[email protected] 
[email protected]
[email protected] 
[email protected] 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]