Výzva Putinovi: Chráňte slobodu prejavu

Priestor pre slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu sa v Rusku rapídne zmenšuje. Od svojho návratu na pozíciu ruského prezidenta Vladimír Putin zaviedol zákony, ktoré vážne obmedzujú slobodu zhromažďovania, stigmatizujú LGBTI komunitu, kriminalizujú urážky citov veriacicich a rozširujú definície zrady a špionáže, aby tak umožnili kriminalizovať aktivizmus.

 

Putin tiež zaviedol ustanovenia, ktoré nútia mimovládne organizácie vyvíjajúce „politické aktivity“ a prijímajúce finančnú podporu zo zahraničia, aby sa registrovali ako „zahraniční agenti“. V Rusku je to ponižujúci výraz, ktorý prispieva k diskreditačnej kampani voči mimovládnym organizáciám a aktivistom za ľudské práva. Všetky tieto zákony boli prijaté za účelom potlačiť politickú opozíciu a aktivistov občianskej spoločnosti. Tieto ustanovenia musia byť zrušené, keďže porušujú samotnú ruskú ústavu a medzinárodné ľudskoprávne záväzky krajiny.

Podpíšte apel a vyzvite prezidenta Putina, aby ukončil útoky na občiansku spoločnosť v Rusku, a aby rešpektoval práva športovcov/kýň a návštevníkov/čiek počas hier v Soči a to „bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo sexuálnej orientácie”.Váš podpis môže byť tou „poslednou kvapkou“, ktorá môže nakloniť váhy v prospech pozitívnych zmien v oblasti ľudských práv v Rusku.

[emailpetition id=”14″]

Vážený pán prezident Putin,

V priebehu posledných dvoch rokov ruské orgány prijali sériu zákonov, ktoré obmedzujú právo na slobodu vyjadrovania, združovania a zhromažďovania. Tieto zákony potláčajú kreativitu a vývoj občianskej spoločnosti a spochybňujú legitímnu úlohu ľudsko-právnych mimovládnych organizácií v Rusku.

Vyzývam Vás, aby ste zrušili zákony, ktoré:

  • znovu kriminalizujú urážku na cti
  • obmedzujú verejné protesty
  • rozširujú právnu definíciu „zrady“ a špionáže
  • ustanovujú mimovládnym organizáciám povinnosť registrovať sa ako zahraniční agenti
  • posudzujú „propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov medzi neplnoletými“ ako priestupok
  • kriminalizujú urážky náboženských citov veriacich

Sme presvedčení, že tieto zákony sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska a jeho ústavou, a preto musia byť zrušené. Vyzývame Vás, aby ste dbali na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania v Rusku.