Vyzvite prezidenta Putina, aby ukončil útoky na LGBTI ľudí a ruskú občiansku spoločnosť

4. marca 2012 vyhral Vladimír Putin prezidentské voľby a vrátil sa tak do úradu prezidenta Ruskej federácie. Pod jeho vedením sú základné práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania  silno potláčané. Protestujúci sú na verejných demonštrácií zatýkaní, mimovládne organizácie sú kontrolované a od júna tvrdým obmedzeniam čelia aj LGBTI osoby v Rusku.

Nový ruský zákon zakazuje akúkoľvek formu aktivizmu LGBTI osôb, obmedzuje aktivity týchto organizácii a verejné podujatia organizované členmi a členkami komunity sa stali trestnými. Zákon tak poskytuje rámec pre štátom podporovanú diskrimináciu a stanovuje systém pre násilie na týchto skupinách.

Je to ďalšia položka na dlhom zozname zákonov prijatých za vlády Vladimíra Putina, ktorý zabraňuje tomu, aby si ľudia uplatňovali svoju slobodu a verejne hovorili o ľudských právach. Na stole sú ďalšie zákony, ktoré širokou právnou definíciou „zrady“ môžu kriminalizovať ľudské práva a politický aktivizmus.

Postavte sa na stranu ruskej občianskej spoločnosti a žiadajte prezidenta Putina, aby zaistil právo na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania príslušníkom a príslušníčkam LGBTI skupiny v krajine.

Vážený pán prezident,

V poslednom roku ruské orgány prijali viacero zákonov, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými záväzkami Ruskej federácie, ako aj samotnou ruskou ústavou. Medzi týmito zákonmi je aj legislatíva zavádzajúca tvrdé pokuty za „propagandu homosexuality medzi mladistvými“. Zákon zakazujúci aktivizmus LGBTI osôb podporuje násilie proti týmto skupinám ľudí a vytvára priestor pre ich zastrašovanie po celom Rusku.

Zákon obmedzuje základné práva a slobody a kladie prekážky legitímnemu postaveniu občianskej spoločnosti v Rusku, preto žiadame jeho zrušenie.  Tiež Vás vyzývame, aby ste zaistili právo na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania v Rusku.