Zapoj sa do európskej fotografickej súťaže a bojuj proti diskriminácii

Každý deň sú milióny ľudí objektom vylúčenia, chudoby, zlého zaobchádzania a násilia, kvôli tomu kto sú alebo čomu veria. Diskriminácia patrí medzi najvážnejšie a najprenikavejšie porušenia ľudských práv v Európe. Zapoj sa do celoeurópskej súťaže Amnesty International a bojuj proti diskriminácii. Pošli nám svoju fotografiu vyjadrujúcu svet bez diskriminácie. Svet, kde tolerancia a rešpekt pre druhých má svoje miesto.

Zapojiť sa môže každý vo veku nad 14 rokov s výnimkou profesionálnych fotografov, zaslaním fotografie s predmetom „fotosúťaž“ na [email protected]. Do emailu napíšte svoje kontakné údaje: meno a priezvisko, vek, telefonický a emailový kontakt. Súťaž trvá do 31.3.2011. Najlepších troch čakajú hodnotné ceny. Výherné fotografie budú súčasťou putovnej výstavy Amnesty International vo vybraných slovenských mestách a tiež materiálov k celoeurópskej kampani AI „Spojme sa proti diskriminácii“. Pre viacej informácií napíšte na diskriminá[email protected]

Amnesty International sa aktívne angažuje v boji proti diskriminácii menšinových znevýhodnených skupín, ako aj za prijatie dôležitých dokumentov Európskou úniou na boj s diskrimináciou. Cieľom jej činnosti je dôsledné dodržiavanie zákazu diskriminácie a šírenie tolerancie a pochopenia medzi ľuďmi.