Zapoj sa do miestnych skupín

Členovia a sympatizanti Amnesty International na celom svete sa združujú do skupín, aby spolu pomáhali šíreniu povedomia o ľudských právach a ich ochrane. Zapojiť sa do práce aktivistickej skupiny je ľahké – môžete to urobiť aj Vy!

Aktivistické skupiny tvoria ľudia s rôznymi povolaniami či politickými názormi, ktorí však chcú spojiť svoje sily pri ochrane ľudských práv. Skupiny sa stretávajú spravidla dvakrát mesačne. Píšu listy vládam jednotlivých krajín porušujúcim ľudské práva, informujú verejnosť, organizujú premietania, výstavy alebo diskusie.
Členom aktivistickej skupiny sa môže stať každý člen či sympatizant Amnesty International. Stačí kontaktovať priamo existujúcu aktivistickú skupinu, ktorá vám o sebe a o najbližšom stretnutí rada povie viac.
Lokálne skupiny sa schádzajú napr. jedenkrát za týždeň alebo za dva týždne. Skupiny pracujú na aktuálnych kampaniach, skupina ale môže pracovať aj na oblasti vo svete alebo na téme, ktorú si skupina v rámci možností sama vyberie. Avšak činnosti skupiny môžu byť rôzne: organizovanie infostánkov na kultúrnych akciách, informovanie verejnosti, happeningy, premietania filmov, diskusie, výstavy, písanie urgentných apelov atď.

 

Aktivistická skupina Bratislava

Bratislavská aktivistická skupina je najmladšou skupinou, založenou v júli 2014. Jej členovia a členky zdieľajú veľké nadšenie pre dodržovanie ľudských práv. O aktivitách skupiny budeme priebežne informovať. Koordinátorka skupiny: Dominika Oravcová, Kontakt: bratislava@amnesty.sk

 

Amnesty International Prievidza

Skupina vznikla v apríli 2011 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi, kde má stále svoju najväčšiu základňu. Aktivisti a aktivistky radi privítajú nových členov.   Koordinátorka: Bibiana Krausková,   Kontakt: prievidza@amnesty.sk

 

Univerzitná skupina Banská Bystrica

Skupina funguje od apríla roku 2010. Jej dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami sú prevažne študenti a študentky fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Skupina sa venuje témam spoločenskej zodpovednosti, gender téme a právam LGBTI ľudí, nenávystným prejavom a extrémizmu a vzdelávaniam k ľudským právam. Svoje ciele dosahuje organizovaním filmových premietaní, besied, workshopov na základných a stredných školách, infostánkov a koncertov. Do akcií skupiny sa môžete zapojiť aj vy.   Koordinátor: Rado Sloboda   Kontakt: bb@amnesty.sk

P1080034

Živá knižnica v Banskej Bystrici

  22. februára sa po prvýkrát  Živá knižnica uskutočnila v Banskej Bystrici na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Zorganizovala ju Banskobystrická univerzitná skupina Amnesty International v rámci projektu podporovaného programom Mládež v akcii. Živej knižnice sa...

1

Pridajte sa k Univerzitnej skupine AI v Banskej Bystrici

  Staň sa súčasťou Univerzitnej skupiny Amnesty International. Miestne skupiny sú mikro-pobočkami Amnesty International po celom svete. V rámci nich môžeš využiť a rozvinúť svoje schopnosti a zároveň bojovať za zmenu stavu ľudských práv u nás a vo svete.  ...

Lokálne skupiny AI na Dňoch dobrovoľníctva

20. a 21.septembra Univerzitná skupina v Banskej Bystrici a lokálna skupina v Prievidzi zorganizovali info stánky počas Dní dobrovoľníctva. V jedno chladnejšie septembrové ráno sa zišli najmä mladí ľudia zo stredných škôl a z mimovládnych organizácii pôsobiacich...

Úvodný workshop pre aktivistov

V Amnesty International vítame novú aktivistickú skupinu z Prievidze. 19.apríla sa uskutočnil prvý úvodný workshop pre aktivistov z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Osem zakladajúcich členiek skupiny bolo prevedených cez základy fungovania aktivistickej skupiny a...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ