Zastavme stigmatizáciu Rómov a Rómok počas pandémie COVID-19

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok, ktorý si tento rok pripomíname počas núdzového stavu zavedeného s cieľom spomaliť šírenie nákazy novým koronavírusom, vyzýva Amnesty International vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila, že obrana ľudských práv bude stredobodom akýchkoľvek opatrení, ku ktorým krajina pri riešení zdravotnej krízy pristúpi.

Od 3. apríla spustili úrady na Slovensku testovanie obyvateľov a obyvateliek rómskych osád, predovšetkým tých, ktorí a ktoré sa vrátili zo zahraničia. Testovanie sa vykonáva v 33 z niekoľkých stoviek osád a za asistencie armády.

Amnesty International si uvedomuje, v akej náročnej situácii sa nachádzajú vlády počas prebiehajúcej pandémie, ale testovanie plošne zamerané na rómske osady bez toho, aby boli obyvateľom a obyvateľkám poskytnuté potrebné ochranné prostriedky, vzbudzuje vážne obavy a prispieva k zvyšovaniu miery stigmatizácie a predsudkov, ktorým už dnes čelia.

Ľudské práva Rómov a Rómok na Slovensku sú už mnoho rokov predmetom vážneho znepokojenia. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva už v novembri 2019 vyjadril obavy z viacerých prekážok pri uplatňovaní ich práva na primeranú životnú úroveň.

Medzi dlhodobé problémy patrí nedostatočný prístup k vode a hygiene v neformálnych rómskych osadách. Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2013 približne 23 % rómskych osád na Slovensku nemá prístup k žiadnemu verejnému vodovodu, pričom osobitne zasiahnuté sú práve segregované rómske osady. Od vydania Atlasu nedošlo v tejto oblasti k žiadnemu výraznému pokroku.

Prebiehajúca pandémia ešte zhoršuje zraniteľnosť Rómov a Rómok v segregovaných osadách a odhaľuje, aké ťažké je pre nich dodržiavanie odporúčaní v oblasti verejného zdravia.

Amnesty International preto vyzýva vládu SR, aby prijala opatrenia na zabezpečenie okamžitého prístupu k primeraným, dostupným a bezpečným zdrojom vody a k hygienickým zariadeniam, ktoré sú nevyhnutné na spomalenie šírenia vírusu, pre všetkých ľudí žijúcich v neformálnych osadách. Domácnosti, ktoré nie sú schopné za vodu platiť, mali by ju dostávať bezplatne v množstve primeranom na naplnenie svojich spotrebných a hygienických potrieb. Slovenská vláda musí ľudí podporovať tiež formou primeraných sociálnych a materiálnych príspevkov, ktoré im umožnia dodržiavať opatrenia v oblasti verejného zdravia.

Amnesty International tiež vláde SR pripomína, že využitie armády pri plnení úloh, ako je zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti počas testovania ľudí na ochorenie COVID-19, musí byť v súlade s medzinárodnými normami o použití sily, najmä s Kódexom správania pre príslušníkov orgánov vynútenia práva a Základnými zásadami pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov vynútenia práva, prijatými OSN. Pri práve prebiehajúcom testovaní a podobných operáciách musí byť vojenský personál zásadne pod velením civilných orgánov. Pokiaľ ide o zodpovednosť za pochybenia, príslušníci a príslušníčky vojenských zložiek musia pri výkone svojich úloh v oblasti udržiavania verejného poriadku podliehať rovnakej miere zodpovednosti ako všetky ostatné verejné orgány. Vojenským zložkám prítomným pri výkone civilných povinností by mali byť poskytnuté potrebné pokyny, výcvik a vybavenie, aby boli schopné dodržiavať medzinárodné normy a nariadenia.

Celé znenie listu od riaditeľky Európskej kancelárie Amnesty International Marie Struthers adresovaného premiérovi Igorovi Matovičovi si môžete prečítať TU. O ďalších odporúčaniach a upozorneniach Amnesty International v súvislosti s aktuálnou zdravotnou krízou sa dočítate na našom webe alebo Facebooku.