Zatvorenie Guantánama: koniec temnej kapitoly v dejinách USA

Brány väznice, ktorá sa stala symbolom nespravodlivosti a bezprávia, sa do roka zatvoria. “Nariadenie Baracka Obamu zatvoriť Guantánamo je pozitívnym znamením, že nová vláda USA je ochotná napraviť chyby z minulosti“ povedala generálna sekretárka Amnesty International Irene Khan. 

„Zatvorenie Guantánama je dôležitý krok správnym smerom. Rýchlosť a detaily sú teraz nevyhnutné – súdne procesy alebo prepustenie viac ako 240 väzňov sa mali vykonať už dávno,“ tvrdí Irene Khan.

„Vydaním nariadenia na zatvorenie Guantánama už počas prvých 48 hodín v novom úrade prezident Obama poslal do sveta dôležitú správu: USA zatvárajú temnú kapitolu svojej histórie,“ dodala Khan.

Podľa nariadenia o zatvorení Guantánama bude väznica zatvorená „hneď ako to bude možné, nie však neskôr ako do jedného roka od dátumu tohto nariadenia.“

Spojené štáty investovali do zadržiavania väzňov značné zdroje počas celej jeho sedemročnej existencie. Podľa AI by mali investovať rovnaké úsilie na to, aby bolo Guantánamo zatvorené urýchlene a zákonne.

„Kampaň, ktorú viedla Amnesty International a ďalšie ľudsko-právne organizácie počas posledných rokov, priniesla ovocie. Spoliehame sa na Obamovu vládu a to, že napraví mnohé neprávosti, ktoré boli páchané v mene boja proti terorizmu,“ povedala v stanovisku AI Irene Khan.

VÄZNICA GUANTÁNAMO BAY V ČASOVOM SLEDE

2001

13. november – George Bush vydáva armádne nariadenie „Zadržiavanie, zaobchádzanie a procesy s neobčanmi USA vo vojne proti terorizmu“, ktorým umožnil Pentagonu zadržiavať neamerických občanov na dobu neurčitú a bez obvinenia. Zadržiavaní väzni majú byť súdení pred vojenským tribunálom. Ten mal byť navrhnutý vládou, nie nezávislým nestranným civilným súdom.

2002

11. január – Do Guantánama dorazil prvý transfer so zadržanými z Afganistanu.

7. február – George Bush podpísal memorandum, podľa ktorého žiaden príslušník Talibanu alebo Al-kájdy nebude kvalifikovaný ako vojnový zajatec a preto sa na nich nebudú vzťahovať Ženevské konvencie. Článok tri Ženevskej konvencie napríklad zakazuje nespravodlivé procesy, mučenie, krutosť či okrádanie o ľudskú dôstojnosť ponižujúcim zaobchádzaním.

2. december – Vtedajší minister obrany USA Donald Rumsfeld schválil vypočúvacie techniky pre diskrétne účely v Guantáname. Medzi tieto techniky patrilo zakrývanie hlavy, vyzliekanie väzňov, otupovanie zmyslov, izolácia, vypočúvanie v stresových polohách či použitie psov na vyvolanie stresu. O pol roka Rumsfeld toto nariadenie odvolal a spomínané techniky mali byť schvaľované pre každý individuálny prípad.

2003

14. marec – Ministerstvo Spravodlivosti USA vydalo memorandum, podľa ktorého by v prípade, že americký vyšetrovateľ zraní pri výsluchu „nepriateľského bojovníka“, na jeho obranu bude slúžiť to, že vyšetrovateľ „konal v snahe zabrániť útokom Al-kájdy na USA“.

Apríl – Donald Rumsfeld schválil vypočúvacie techniky ako „manipulácia s prostredím“ (radikálne zmeny teploty) a odopieranie spánku. Ďalšie metódy vypočúvania mali byť schvaľované pre každý individuálny prípad.

3. júl – Pentagon oznámil, že George Bush povolil šiestim zadržaným väzňom proces pred vojenskou komisiou. Dvoch zadržaných prepustili bez obvinenia a poslali do rodnej Veľkej Británie.

2004

Máj – Otvorenie Kempu 5 na Guantáname, v ktorom boli neskôr zadržiavaní najneprispôsobivejší väzni.

7. júl – Pentagon oznámil založenie tribunálu, ktorý mal hodnotiť status „nepriateľských bojovníkov“ (Combatant Status Review Tribunal – CSRT).

14. september– Založenie Vládnych revíznych rád (Administrative Review Board), ktoré mali a úlohu vypracovať ročné tajné hodnotenie so zoznamom väzňov, ktorí majú byť naďalej zadržiavaní v Guantáname.

2005

25. máj – Amnesty International vyzýva na zatvorenie Guantánama. Pridávajú sa odborníci z OSN, prezidenti Carter a Clinton, hlavy európskych štátov, ľudsko-právne organizácie po celom svete.

30. december – Prezident Bush podpísal Zákon o zaobchádzaní s väzňami, ktorý zakazuje kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie (podľa amerického práva, ktoré je v tejto oblasti voľnejšie ako medzinárodné právo). Zákon tiež zásadne obmedzuje právo zadržiavaných v Guantáname na oficiálne prehodnotenie svojho zadržiavania v Guantáname.

2006

27. február – Päť odborníkov z OSN vydalo správu o Guantáname podľa ktorej sa podmienky väzby „odrazili na vážnom zhoršení psychického stavu mnohých väzňov“. Podľa správy sa na väzňov vzťahuje medzinárodné právo a majú právo vyzvať na prešetrenie zákonnosti svojho zadržiavania.

10. jún – Smrť troch väzňov v Guantáname – údajne spáchali samovraždu.

17. október – George Bush podpísal a Zákon o armádnom splnomocnení (Military Commissions Act – MCA), ktorý zbavuje súdy USA právomoci vypočuť žiadosti habeas corpus od cudzincov, ktorí sú Spojenými štátmi zadržiavaní ako „nepriateľskí bojovníci“.

2007

30. marec – Austrálčan David Hicks je prvým väzňom z Guantánama, ktorý je odsúdený vojenskou komisiou. V mimosúdnej dohode sa priznal k „poskytovaniu materiálnej podpory na boj proti terorizmu“. Bol odsúdený na deväť mesiacov väzenia, ktoré si mal odpykať v rodnej krajine.

30. máj – Väzeň zo Saudskej Arábie zomrel vo svojej cele, údajne na následky samovraždy

2008

5. február – Riaditeľ CIA potvrdil, že pri tajnom zadržiavaní väzňov CIA boli pri vypočúvaní v rokoch 2002 a 2003 používaná vypočúvacia technika tzv. „waterboarding“. Cieľom techniky, ktorú používali aj v čase Španielskej inkvizície, je vyvolať u väzňa pocit, že sa topí tým, že priviazanému väzňovi vyšetrovateľ na tvár leje vodu. Niektorí zadržaní boli do Guantánama premiestnení práve z tajných väzníc CIA.

13. máj – Väzni Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz ‘Ali a Mustafa al Hawsawi boli v spoločnom procese pred vojenskou komisiou obvinení zo zaangažovanosti na teroristických útokoch 11.septembra 2001 v USA. Predtým ako boli prevezení do Guantánama, strávili viac ako 4 roky v tajnom zadržiavacom centre CIA.

Jún – Americká vláda priznala, že v Guantáname bolo od roku 2002 do apríla 2008 zadržiavaných osem detí. Neskôr číslo opravili na 12.

11. december – portugalský minister zahraničných vecí Luis Amado povedal, že Portugalsko je ochotné prijať väzňov z Guantánama, ktorí sa nemôžu vrátiť do rodnej krajiny kvôli hrozbe že budú opätovne zadržaní alebo mučení. Poslal tiež otvorený list svojim kolegom v Európskej únii, ktorými ich vyzýva, aby v tejto otázke konali rovnako.

2009

21. január – Barack Obama nariadil prerušenie všetkých procesov na Guantáname na obdobie 120 dní.

22. január – nariadenie o zatvorení Guantánama do jedného roka.