Zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál sú terčom útokov izraelskej armády

Svedectvá lekárov a lekárok, zdravotných sestier a bratov a pracovníkov a pracovníčok záchrannej služby potvrdili Amnesty International, že nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú bombardované izraelskou armádou v pásme Gazy. Existujúce dôkazy nasvedčujú tomu, že zdravotnícke zariadenia boli cieleným terčom niektorých útokov.

Od začiatku operácie „Ochranné ostrie“, dňa 8. júla, bolo pásmo Gazy pod intenzívnym leteckým, pozemným a námorným bombardovaním. Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí bolo k 5. augustu zabitých 1814 Palestínčanov v pásme Gazy, 86 percent z nich sú civilisti. Viac ako 9400 ľudí bolo zranených. Odhaduje sa, že 485000 ľudí v pásme Gazy bolo vysídlených, a mnohí z nich hľadajú útočisko v nemocniciach a školách.

Amnesty International bola informovaná, že izraelská armáda opakovane bombardovala viditeľne označené sanitky s blikajúcimi núdzovými svetlami a záchranárov/ky vo fluorescenčných vestách, ktorí/é si plnili svoje pracovné povinnosti. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, najmenej šesť sanitných pracovníkov/čok a najmenej 13 ďalších humanitárnych pracovníkov/čok bolo zabitých, keď sa pokúsili zachrániť zranených civilistov a civilistky a zbierať mŕtve telá. Ďalších 49 lekárov/ok, zdravotných sestier a bratov a zdravotníkov/čok bolo zranených pri záchranných operáciách. Najmenej päť nemocníc a 34 kliník muselo kvôli útokom zavrieť svoje prevádzky.

„Trýznivé opisy situácií od vodičov a vodičiek záchrannej služby a zdravotníckeho personálu, v ktorých pracujú, keď bomby a guľky zraňujú a zabíjajú kolegov a kolegyne, ktorí/é sa snažia zachraňovať životy, opisuje pochmúrnu situáciu v pásme Gazy.“ Philip Luther, riaditeľ Amnesty International pre Blízky Východ a Severnú Afriku.

Nemocnice v pásme Gazy trpia nedostatkom paliva a elektriny, nedostatočným zásobovaním vodou, a nedostatkom základných liekov a zdravotníckeho materiálu. Situácia sa neustále zhoršuje.

Amnesty International opakovane vyzvala Izrael na okamžité ukončenie blokády pásma Gazy. Táto blokáda kolektívne trestá obyvateľstvo Gazy a je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Izraela.

Amnesty International bola informovaná, že palestínske ozbrojené skupiny necielene mieria na Izrael z blízkosti nemocníc a zdravotníckych zariadení a používajú tieto zariadenia na vojenské účely. Žiadna z týchto informácií ale nebola Amnesty International oficiálne potvrdená. Používanie zdravotníckych zariadení na vojenské účely je vážnym porušením medzinárodného humanitárneho práva napriek tomu sú nemocnice, ambulancie a zdravotnícke zariadenia chránené a ich civilný status im nesmie byť odobratý. Izraelské útoky v blízkosti týchto zariadení musia byť v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a je ich povinnosťou rozlišovať medzi vojenskými cieľmi a civilnými objektmi a útoky môžu smerovať len na vojenské objekty.

Amnesty International už v minulosti zaznamenala a informovala o útokoch izraelskej armády na zdravotnícke zariadenia a personál v priebehu vojenských operácií v Gaze v roku 2008/09 a 2012.

Štvrtý ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z 12. augusta 1949 zaväzuje štáty rešpektovať a ochraňovať zranených, umožniť prevoz zranených a chorých z obkľúčených oblastí a zabezpečiť prístup zdravotníckeho personálu do týchto oblastí. Úmyselné obštrukcie prístupu zdravotníckeho personálu ku zraneným predstavuje “úmyselné spôsobovanie veľkého utrpenia alebo vážneho telesného zranenia a ohrozenia zdravia”, čím je zásadne porušená Štvrtá ženevská konvencia a dochádza k naplneniu podstaty vojnového zločinu.