Zmluva o obchode so zbraňami je skutočnosťou

Očakávané prekročenie potrebných päťdesiatich ratifikácií Zmluvy o obchode so zbraňami znamená obrovský skok vpred v ochrane pre milióny ľudí, ktorých životy sú ničené zle regulovaným obchodom so zbraňami.

Od Argentíny, Bahamských ostrovov, Českej republiky, Portugalska, ostrova Svätej Lucie, Senegalu a Uruguaju sa očakáva, že dnes pri slávnostnej ceremónii v sídle OSN v New Yorku potvrdia ratifikácie zmluvy. Tá by tak vstúpila do platnosti 25. decembra 2014, 90 dní od schválenia päťdesiatou krajinou, a stala by sa právne záväznou pre všetky štáty, ktoré ju ratifikovali.

“Bola to dlhá cesta, ale Zmluva o obchode so zbraňami sa stáva skutočnosťou. Je to obrovský míľnik v boji za ukončenie ľudského utrpenia spôsobeného nezodpovedným obchodom so zbraňami. Už na konci tohto roku budú platiť robustné celosvetové pravidlá proti presunu zbraní do rúk tých, čo porušujú ľudské práva. Politickí lídri musia zmluvu čo najskôr implementovať, aby ochránili životy stoviek miliónov ľudí, ohrozených šírením a zneužívaním zbraní “, povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

Znenie Zmluvy o obchode so zbraňami bolo prijaté Valným zhormaždením OSN 2. apríla 2013 po zdĺhavých rokovaniach. Od prijatia ju podpísalo 118 štátov, vrátane USA, a bola ratifikovaná 45 štátmi, vrátane hlavných vývozcov zbraní – Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Slovenská republika zmluvu ratifikovala 1. apríla 2014.

Zmluva obsahuje viacero pravidiel pre zabránenie prísunu zbraní do krajín, kde je známe, že budú použité na páchanie alebo napomáhanie páchania genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov alebo iných vážných porušení ľudských práv.

Pozadie situácie:

  • V dôsledku zle regulovaného svetového obchodu so zbraňami zomrie každý rok v priemere najmenej pol milióna ľudí a milióny ďalších sú zranení, znásilnení či nútení utiecť zo svojich domovov
  • Ručné zbrane boli súčasťou 85% všetkých vrážd, ktoré Amnesty International zdokumentovala
  • Zbrane boli súčasťou 60% všetkých závažných porušení ľudských práv zdokumentovaných Amnesty International

 

Už viac ako dve desaťročia vedie Amnesty International spolu s partnermi kampaň za Zmluvu o obchode so zbraňami, ktorá by zabránila prísunu zbraní používaných na páchanie genocídy, zločinom proti ľudskosti, vojnovým zločinom a iným závažným porušeniam v oblasti ľudských práv.

Amnesty International dokumentuje a odhaľuje nezodpovedný obchod so zbraňami, ktorý napomáha páchaniu vážných porušení ľudských práv. Organizácia poukázala napríklad na obrovskú dodávku zbraní z Číny do Južného Sudánu, kde obidve strany konfliktu páchali hrozné zločiny, alebo na nedávnu dodávku zbraní do Egyptu z USA, Cypru, Českej republiky, Slovenska a Turecka aj napriek existujúcemu značnému riziku, že zbrane budú použité egyptskými bezpečnostnými zložkami na páchanie či napomáhanie páchania závažných porušení ľudských práv.