USA: Vláda prezidenta Trumpa a ľudské práva

Takmer hneď po vyhlásení volebných výsledkov 9. novembra 2016 sme vyjadrili naše znepokojenia nad vyhláseniami novozvoleného prezidenta Donada Trumpa počas jeho volebnej kampane. Odkedy prevzal 20. januára 2017 úrad, okamžite začal premieňať svoju jedovatú a nenávistnú rétoriku na realitu a začal vydávať výkonné nariadenia, ktoré ohrozujú ľudské práva miliónov ľudí v USA a vo svete.

Nižšie sú reakcie Amnesty International na niektoré z výkonných nariadení, ktoré majú negatívny dopad na ľudské práva. Článok priebežne aktualizujeme.

Výkonné nariadenie:  právne záväzné nariadenia, ktoré vydáva prezident Spojených štátov ako hlava výkonnej moci. Ich cieľom je usmerňovať federálne agentúry v implementovaní zákonov alebo politík prijatých Kongresom.

1. Ľudia na úteku


2. Výstavba ropovodu Dakota Access Pipeline


3. Ostatné nariadenia prezidenta Trumpa

Rozpočet

Konfliktné minerály

Aktuálne informácie sú dostupné na webe Amnesty International USA


1. Ľudia na úteku

28. januára podpísal prezident Trump výkonné nariadenie o “Ochrane národa pred vstupom teroristov na územie Spojených štátov.” Toto nariadenie malo závažný dopad na ľudí na úteku z celého sveta, pretože zakazovalo vstup

9. februára potvrdil Odvolací súd deviateho okrsku  rozhodnutie o dočasnom pozastavení cestovného zákazu, ktorý vydal Federálny súd v Seattli 4. februára.

6. marca podpísal prezident Trump nové výkonné nariadenie, ktoré znovu zavádza opatrenia diskriminujúce príslušníkov šiestich predominantne moslimských krajín, vrátane ľudí na úteku. Navyše dočasne pozastavuje presídlenie ľudí na úteku zo všetkých krajín do USA.

21.3.2017: OMBEDZENIA V LETECKEJ DOPRAVE: NEJDE ZREJME O POLITIKU, ALE O ĎALŠÍ Z PREJAVOV NEZNÁŠANLIVOSTI

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť sa v rámci leteckej dopravy zrazu rozhodlo vydať nové obmedzenia vzťahujúce sa na cestujúcich z ôsmich prevažne moslimských krajín, ktoré im zakazujú doniesť si so sebou na palubu lietadla akékoľvek elektronické zariadenia väčšie ako mobilný telefón. V súvislosti s týmto oznámením Naureen Shahová, vrchná riaditeľka pre kampane v Amnesty International USA, povedala:

„Toto rozhodnutie môže mať síce z hľadiska bezpečnosti legitímne opodstatnenie, avšak jasná protimoslimská rétorika prezidenta Trumpa a celková absencia zverejnenia dôvodov, ktoré viedli k zavedeniu nových obmedzení, vzbudzujú závažné obavy, že tieto politické opatrenia sú v skutočnosti iba ďalším prejavom neznášanlivosti. Ide zrejme o najnovší prírastok v rámci dlhého zoznamu diskriminačných opatrení, ktoré po celom svete proti osobám moslimského vierovyznania presadzuje Trumpova vláda.“

„Táto vláda sa neustále odvoláva na „národnú bezpečnosť“, a pritom ide o diskrimináciu osôb moslimského vierovyznania. Obávame sa, že najnovšie rozhodnutie sa vôbec nelíši od tých predošlých. Na osoby moslimského vierovyznania opäť raz dopadla ťarcha neistoty kvôli pribúdajúcim zákazom a obmedzeniam vlády Spojených štátov.“

21.3.2017: KONGRES MUSÍ UKONČIŤ PRÁVNE NAŤAHOVAČKY OKOLO ZÁKAZU VSTUPU

Po zverejnení informácie, podľa ktorej sa prezident Trump odvolal proti rozhodnutiu federálneho sudcu v štáte Maryland pozastavujúcom účinnosť revidovaného zákazu vstupu pre moslimov, vydala Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA nasledujúce stanovisko:
 

“Nezáleží na tom, koľkokrát sa zákaz prezidenta Trumpa dostane pred súd, jeho podstata ostáva neobhájiteľná. Rovnako ako jeho predchodca, aj tento zákaz vystavuje ľudí diskriminačnému a nezákonnému zaobchádzaniu. Zdĺhavé súdne naťahovačky vnášajú stále viac a viac neistoty do života rodín na celom svete. Kongres musí zakročiť a prijať právne predpisy, ktoré raz a navždy znemožnia predmetný zákaz.”

16.3.2017: FEDERÁLNY SÚD NA HAWAII POZASTAVIL CESTOVNÝ ZÁKAZ

Federálny sudca na Hawaii včera pozastavil nové výkonné nariadenie prezidenta Trumpa. V praxi to znamená, že ľudia pochádzajúci zo šiestich prevažne moslimských krajín, na ktoré sa zákaz vzťahoval môžu do Spojených štátov pricestovať. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na celé Spojené štáty.

Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA v reakcii na rozhodnutie vydala nasledovné stanovisko: “Pokiaľ zostáva v platnosti táto nenávistná politika, budú proti nej súdy bojovať a tisícky ľudí a rodín bude držaných v neistote. Zastaviť to môže Kongres zákonom, ktorý nariadenie anuluje. Rozhodnie proti cestovnému zákazu nám len potvrdzuje to, čo už dávno vieme – že je to zaujatosť voči moslimom, ktorá je falošne predávaná ako snaha o bezpečnosť. Nenávisť nie je cestou k bezpečnosti. Zákaz musí byť okamžite zrušený.”

11.2. 2017: RAZIE NA MIGRANTOV VYVOLÁVAJÚ OBAVY Z PORUŠOVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA, vydala po zverejnení správ o raziách po celej krajine zamierených proti migrantom a migrantkám, nasledujúce stanovisko:

„Správy o raziách zamierených proti migrantom a migrantkám vyvolávajú obavy týkajúce sa porušovania ľudských práv. Deportáciami osôb žiadajúcich o azyl, čiže osôb, ktoré sa v prípade deportácie môžu stať obeťami prenasledovania či násilia, sa porušujú ľudské práva. Rozbíjanie rodín, ku ktorému počas deportácií dochádza, tiež porušuje ľudské práva. S cieľom zabezpečiť ochranu ľudských práv žiadame, aby sa tieto razie okamžite skončili a platnosť exekutívneho nariadenia bola pozastavená.“

9.2. 2017: IBA KONGRES DOKÁŽE NATRVALO ZRUŠIŤ ZÁKAZ VSTUPU 

Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA, vydala po rozsudku deviateho obvodného odvolacieho súdu, nasledujúce stanovisko:

„Samozrejme nám po rozsudku odľahlo, avšak chaos a neistota, ktoré kvôli zákazu zažívajú tisícky rodín, neustanú,“ povedala Margaret Huangová, výkonná riaditeľka AIUSA. „Znepokojujú nás správy o tom, že prístup istých príslušníkov pohraničnej stráže je pri zaobchádzaní s osobami cestujúcimi do Spojených štátov stále diskriminačný a nezákonný, a obávame sa, že Trumpova vláda si nájde spôsob, ako praktizovať diskrimináciu na základe náboženstva. Kongres musí zakročiť a raz a navždy zastaviť tento nebezpečný a diskriminačný zákaz.

6.2. 2017:  PROZI ZÁKAZU JE ČORAZ VIAC AMERIČANOV

 “Výsledky prieskumov i protestujúci hovoria jasne a odkazujú Kongresu: Zakročte a ihneď zrušte zákaz vstupu moslimov,“ hovorí Amnesty International

(NEW YORK, NY) – Prieskumy verejnej mienky ukazujú,  že čím viac informácií o zákaze vstupu pre moslimov z dielne prezidenta Trumpa ľudia majú, tým viac stúpa aj počet tých, ktorí tento zákaz odsudzujú. Amnesty International USA vydala stanovisko o tom, že kongres by mal zohľadniť rastúci odpor verejnosti voči zákazu vstupu moslimov a prijať právne predpisy, ktoré by zablokovali jeho účinnosť.

Zo štyroch celonárodných prieskumov s náhodným výberom respondentov, ktoré zorganizovali agentúry Gallup, Reuters, CNN a CBS News, vyplýva, že jasná väčšina verejnosti je proti zákazu a odsudzuje blokovanie vstupu osobám moslimského vierovyznania cestujúcim do Spojených štátov. Pred vyše týždňom vydal prezident Trump nariadenie, ktorým väčšine občanov siedmich prevažne moslimských krajín zakázal vstup do Spojených štátov. V ten istý deň verejne vyhlásil, že Spojené štáty by mali uprednostniť tých cestujúcich do krajiny, ktorí sú kresťania.

Čím viac ľudí sa dozvie o Trumpovom zákaze vstupu pre moslimov, tým viac ľudí bude proti nemu. Výsledky prieskumov i protestujúci hovoria jasne a kongresu odkazujú: „Zakročte a zákaz vstupu pre moslimov ihneď zrušte,“ vyzýva Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA. „V priebehu niekoľkých dní rozbil zákaz vstupu moslimov tisícky rodín, spôsobil chaos na letiskách a rozvíril strach medzi moslimami žijúcimi v Spojených štátoch. Tento zákaz je nebezpečný a diskriminačný, kongres musí natrvalo zrušiť jeho účinnosť.“

  • V prieskume agentúry CNN sa zistilo, že 53% opýtaných je proti predmetnému zákazu i nariadeniu pozastaviť prijímanie ľudí na úteku v Spojených štátoch (47% ho podporuje). Z prieskumu tiež vyplýva, že 46% je presvedčených, že kvôli predmetnej politike sa Spojené štáty stávajú menej bezpečným miestom (41% naopak verí, že práve vďaka tejto politike sú Spojené štáty lepšie chránené pred terorizmom).
  • V prieskume CBS News sa zistilo, že 51% opýtaných je proti zákazu (45% ho schvaľuje) a 57% je presvedčených, že zákaz je v rozpore s princípmi, ktoré Amerika zastáva. Podľa prieskumu si tiež 88% Američanov myslí, že Spojené štáty by mali pristupovať k všetkým potenciálnym prisťahovalcom rovnako, čiže bez ohľadu na ich vierovyznanie.
  • V prieskume Reuters sa zistilo, že 51% opýtaných je proti zákazu alebo majú určité pochybnosti. Okrem toho z prieskumu vyplýva, že 56% Američanov nesúhlasí s tvrdením, že Spojené štáty by mali prijímať ľudí na úteku, ktorí sú kresťania, ale moslimov nie.
  • V prieskume Gallup sa zistilo, že 55% opýtaných je proti zákazu vstupu do Spojených štátov, ktorý platí pre väčšinu občanov siedmich prevažne moslimských krajín (42% ho schvaľuje).

Niektoré počiatočné prieskumy ukázali, že verejnosť zákaz vstupu pre moslimov podporuje. Keď však zistili, aký má predmetný zákaz vplyv na ľudí v Spojených štátoch  i po celom svete, svoj názor zmenili. „Keďže sa odhalila skutočná tvár tohto zákazu, verejnosť ho odsúdila a žiada Kongres, aby urobil to isté,“ hovorí Huangová.

Zákaz vstupu pre moslimov vyvolal rozsiahle protesty po celej krajine a čoraz častejšie zaznievajú výzvy, aby Kongres zakročil a zákaz prezidenta Trumpa zrušil. Členovia Amnesty International protestovali tento víkend po celej krajine, nevynechali mestá ako Washington, DC, New York, Oakland, Chicago, Boston, Los Angeles, Phoenix, Tallahassee či mnohé ďalšie mestá ba dokonca štáty.

Snaha štátov zablokovať účinnosť tohto zákazu rastie. Minulý týždeň  prijali úrady vo Virgínii, New Yorku a Oregone kroky, aby zákaz zablokovali a cez týždeň ho federálny sudca dočasne pozastavil. Následné rozhodnutie odvolacieho súdu zmarilo snahy Trumpovej vlády, ktorá žiadala okamžité obnovenie jeho účinnosti.

2. Výstavba ropovodu Dakota Access Pipeline

22.2. 2017: VYSŤAHOVANIE ODPORCOV ROPOVODU 

Dnes sa o štrnástej hodine miestneho času v Severnej Dakote (20:00 SEČ) od amerických úradov očakáva, že vysťahujú zvyšných ochrancov vody pretrvávajúcich na území severne od rezervácie Standing Rock, ktoré je v správe jednotiek americkej armády.

Amnesty International vyzýva úrady, aby rešpektovali právo na pokojný protest a upustili od použitia zbytočnej a neprimeranej sily. Úrady majú zároveň povinnosť poskytnúť novinárom a pozorovateľom dodržiavania ľudských práv neobmedzený prístup.

Organizácia tiež vyzýva vládu Spojených štátov, aby skôr než bude pokračovať vo výstavbe, práce na ropovode pozastavila, nechala si vypracovať kompletnú štúdiu o vplyve na životné prostredie a získala slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas kmeňa Siouxov z rezervácie Standing Rock.

Amnesty International USA zdôraznila svoje výzvy i listami a krokmi, ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze: www.amnestyusa.org/standingrock

7.2. 2017:  OBNOVENIE VÝSTAVBY ROPOVODU PORUŠUJE PRÁVA PÔVODNÉHO OBYVATEĽSTVA 

Po zverejnení informácie, podľa ktorej stavebné jednotky armády Spojených štátov povolili dostavbu ropovodu Dakota Access, vydal Eric Ferrero, Amnesty International USA, nasledujúce stanovisko:

„Ide o nezákonné a odporné porušenie ľudských práv. Spojené štáty sú podľa medzinárodného práva povinné rešpektovať práva kmeňa Siouxov z rezervácie Standing Rock i všetkých príslušníkov pôvodného obyvateľstva. Vydaním povolenia na dostavbu ropovodu bez toho, aby mu predchádzalo dostatočné posúdenie vplyvu na krajinu, kultúru či prístup k čistej vode, dochádza k porušeniu ich práv a územnej suverenity.“

Amnesty International USA poslala minulý týždeň úradujúcemu tajomníkovi americkej armády list, v ktorom ho upozornila na skutočnosť, že vo výstavbe ropovodu Dakota Access by sa nemalo pokračovať skôr, ako budú známe výsledky previerky environmentálneho vplyvu, a kým nebudú mať súhlas kmeňa.

Amnesty International USA vyslala na stavenisko pozorovateľov dodržiavania ľudských práv, aby monitorovali priebeh policajnej kontroly protestujúcich, tzv. ochrancov vody. Informácie, ktoré dnes boli zverejnené, otvárajú dvere ďalším protestom.

„Polícia je povinná chrániť práva na slobodu prejavu a pokojný protest,“ hovorí Eric Ferrero. „Príslušníkov polície naliehavo žiadame, aby konali rozvážne, podnikli kroky na zmierenie napätia a situáciu naopak nezhoršovali.“ 

3. Ostatné nariadenia prezidenta Trumpa

ROZPOČET

17.3.2017:  NÁVRH ROZPOČTU – ĽUDSKÉ PRÁVA SA OCITNÚ NA MÍNOVOM POLI

Margaret Huangová, výkonná riaditeľka Amnesty International USA, vydala v nadväznosti na informáciu o návrhu štátneho rozpočtu prezidenta Trumpa nasledujúce stanovisko:

„V predloženom návrhu prezident Trump žiada kongres, aby financoval výstavbu múru na našej južnej hranici, zadržiaval viac žiadateľov a žiadateliek o azyl a posilnil americkú armádu. Namiesto toho, aby bol prezident Trump vedúcou osobnosťou v boji za ľudské práva, do celého sveta vysiela posolstvo ľahostajnosti a nevraživosti.“

 „Prezident sa tak rozhodol nielenže zabuchnúť dvere pred nosom tých, ktorí najviac potrebujú našu pomoc, ale dokonca paušálne zaviesť škrty v zahraničnej pomoci a záväzkoch USA. Zníženie objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre Organizáciu spojených národov a agentúry, ktoré podporuje, odstaví rozvojovú pomoc, humanitárne programy i mierové misie v krajinách, kde sú ohrozené životy milióny ľudských životov. To, že sa Trumpova vláda nepopierateľne odmieta postaviť na čelo boja za ľudské práva, je hodné odsúdenia, a bude mať dopad na celý svet.“

KONFLIKTNÉ MINERÁLY

10.2.2017:  Pozastavenie zákona o konfliktných mineráloch bude viesť k utajovaniu nekalých obchodných praktík

 Prezident Donald Trump navrhol pozastaviť prelomový transparentný zákon o konfliktných mineráloch, čím by podľa Amnesty International v podstate podporil nezodpovedné obchodné praktiky a závažne narušil ochranu ľudských práv v celosvetovom meradle.

„Zákon o konfliktných mineráloch je kľúčovým nástrojom, ako prerušiť reťazec medzi odporným porušovaním ľudských práv v Strednej Afrike a spotrebným tovarom, čiže napríklad smartfónmi. Ak by boli spoločnosti povinné riadiť sa pri ťažbe minerálov princípom transparentnosti, pomohlo by to odhaliť nehanebné a tajnostkárske obchodné praktiky, ktoré im umožňujú obohacovať sa na konfliktoch a zneužívaní. Pozastavenie tohto zákona zvýhodní nezodpovedné spoločnosti a páchateľov násilia v krajinách ako Konžská demokratická republika,“ tvrdí Audrey Gaughranová, riaditeľka pre globálne záležitosti v Amnesty International.

„Tvrdenia prezidenta Trumpa, že blokovanie tohto kľúčového nástroja na ochranu ľudských práv by nejakým spôsobom chránilo národnú bezpečnosť Spojených štátov, sú očividne nelogické a absurdné. Celý ten návrh je nehanebný a môže ohroziť niekoľkoročný pokrok v oblasti ukončenia obchodovania s konfliktnými minerálmi.“

„Spoločnosti, ktorých sa predmetný zákon o konfliktných mineráloch dotýka, musia okamžite zakročiť a otvorene sa proti tomuto návrhu postaviť. V opačnom prípade sa prispôsobujú prezidentovi Trumpovi a podporujú jeho odhodlanie držať nekalé obchodné praktiky pod pokrievkou.“

Pozadie

V súlade s paragrafom č. 1502 Dodd-Frankovho zákona sú spoločnosti registrované v Spojených štátoch povinné preveriť, či ich produkty neobsahujú určité minerály, ktoré pomohli financovať ozbrojené skupiny prispievajúce ku konfliktom v Konžskej demokratickej republike a susediacich štátoch. Cín, tantal, volfrám a zlato sú súčasťou mnohých produktov vyrobených a určených na predaj v Spojených štátoch, vrátane smartfónov a laptopov.