Robíme všetko pre to, aby sme všetci a všetky bez výnimky požívali ľudské práva.

Amnesty International je s takmer 10 miliónmi podporovateľov a podporovateliek z viac ako 150 krajín a území najväčšou mimovládnou ľudskoprávnou organizáciou na svete.

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne a sociálne poradenstvo či konzultácie.

Novinky zo sveta ľudských práv

Životy transrodových ľudí nesmú byť nástrojom politického boja (viac)

PRÁVA LGBT+ ĽUDÍ / SLOVENSKO
21. MARCA 2023

NR SR dnes (21. marca) posunula návrh zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle do druhého čítania. Za posun návrhu hlasovalo 87 poslancov a poslankýň. Výsledok tohto hlasovania považujeme za tragickú ukážku transfóbie a neznalosti, ktorá vládne v Národnej rade SR a poslancov a poslankyne NR SR vyzývame, aby návrh zákona v druhom čítaní odmietli. Schválenie tohto zákona by znamenalo útok na ľudské práva transrodových ľudí a v konečnom dôsledku ich životy.

Novela školského zákona ignoruje, že desiatky tisíc rómskych detí sú v dôsledku segregácie uväznené v bludnom kruhu chudoby a vyčleňovania (viac)

PRÁVA RÓMOV A RÓMOK / SLOVENSKO
21. MARCA 2023

Symbolicky na Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie Národná rada SR rokuje o novele školského zákona, ktorá ignoruje segregáciu. Neschopnosť presadiť zákaz diskriminácie v prístupe k vzdelaniu má dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky pre 20- až 30-tisíc rómskych detí, ktoré sú naďalej vystavené segregácii a vzdelávaniu nízkej kvality, čím sú uväznené v bludnom kruhu chudoby a vyčleňovania.

25 pravidiel na ochranu protestujúcich pred zneužitím gumových projektilov (viac)

PRÁVO NA PROTEST / ZBRANE
17. MARCA 2023

Amnesty International vypracovala zoznam 25 pravidiel, ktoré by mali ozbrojené zložky uplatňovať pri používaní gumových a pogumovaných projektilov, aby protestujúcich ľudí chránili pred vážnymi a neraz smrteľnými úrazmi a pred ďalším porušovaním ich ľudských práv, ku ktorému dochádza pri nadužívaní a nesprávnom používaní tzv. menej smrtiacich zbraní.


Kto sme
Od roku 1961, resp. na Slovensku od roku 1994, bránime ľudské práva a bojujeme za ich dodržiavanie.
Čítajte viac
Čo robíme
Našou prácou je obrana ľudských práv a slobôd obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspešne.
zistite viac o našej práci
Zapojte sa
Podpíšte petíciu, pošlite list solidarity, pridajte sa k našim aktivistom a aktivistkám alebo podporte našu prácu finančne.
podpíšte petíciu

Najnovšie články