Podpíšte petíciu

UROBTE NIEČO PRE SPRAVODLIVEJŠÍ SVET

Podporovateľstvo Amnesty International robí svet spravodlivejším miestom, v ktorom spoločne bránime ľudské práva pre všetkých. Petície, urgentné akcie a tlak na predstaviteľov a predstaviteľky vlád viedli za viac ako 60 rokov našej existencie k spravodlivosti pre tisíce prenasledovaných a nespravodlivo väznených ľudí, k zrušeniu trestu smrti v desiatkach krajín a stovkách individuálnych prípadov a k systémovým zmenám, ktoré pozitívne ovplyvnili životy mnohých z nás.

V každom treťom z prípadov, ktorým sa v Amnesty International venujeme, nastane pozitívna zmena

Pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť v ďalších prípadoch

Podpíšte a zdieľajte aktuálne petície. Vaše činy menia životy!

ŽIADAME POSLANCOV A POSLANKYNE, ABY ZABEZPEČILI OCHRANU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKA PRE ZNÁSILNENÍM

PODPÍŠTE PETÍCIU

ŽIADAME MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ, ABY ODSÚDIL ZLOČINY Z NENÁVISTI, KU KTORÝM V KENI DOCHÁDZA, A PODPORIL PRESUN LGBTI+ ĽUDÍ Z TÁBORA KAKUMA DO BEZPEČIA

PODPÍŠTE PETÍCIU

ŽIADAME POSLANCOV A POSLANKYNE NR SR, ABY PRESTALI USILOVAŤ O ZÁKAZ PRÁVNYCH TRANZÍCIÍ

PODPÍŠTE PETÍCIU

ŽIADAME OKAMŽITÉ PREPUSTENIE ALEXANDRY SKOČILENKO, KTORÚ ZADRŽIAVAJÚ ZA TO, ŽE VEREJNE VYJADRILA NESÚHLAS S RUSKOU AGRESIOU NA UKRAJINE

PODíšTE PETíCIU