Akadémia Amnesty

Zaujíma vás téma ľudských práv a chceli by ste sa tej „vašej“ téme dozvedieť viac? Akadémia Amnesty je ideálnym miestom, kde sa môžete vzdelávať o ľudských právach kdekoľvek a kedykoľvek. Zaregistrujte sa na stránke Akadémie Amnesty a absolvujte niektorý alebo viacero našich ľudskoprávnych kurzov. Všetky kurzy sú dostupné v angličtine, ale postupne pracujeme na tom, aby sme vám priniesli aj viacero verzii v slovenčine a češtine.

Aktuálne kurzy

Na konci kurzu dokážete:

Rozumieť súvislosti medzi znásilnením a právom na ochranu pred mučením či iným neľudským zaobchádzaním;
vysvetliť, prečo je absencia súhlasu kľúčovým prvkom pri definovaní prípadov súvisiacich so znásilnením;
podniknúť kroky v rámci kampane Hovorme o súhlase.

Na konci kurzu dokážete:

Načrtnúť rôzne vplyvy COVID-19 na ľudské práva;
vysvetliť povinnosti štátov dodržiavať ľudské práva v súvislosti s pandémiou;
podniknúť kroky k propagovaniu sociálnej solidarity a takej odozvy na COVID-19, ktorá je v súlade s ľudskými právami.

Na konci kurzu dokážete:

Predstaviť a vysvetliť Maratón písania listov Amnesty International na podporu ľudí, ktorých základné práva sú porušované;
prispieť k zmene tým, že napíšete listy solidarity a listy štátnym predstaviteľom/kám, aby zabezpečili dodržiavanie ľudských práv.

Na konci kurzu dokážete:

Mať istotu pri vysvetľovaní toho, čo sú ľudské práva;
využívať základné zručnosti na obranu a presadzovanie ľudských práv.
(Kurz je v českom jazyku.)

Na konci kurzu dokážete:

Vysvetliť, prečo je digitálna bezpečnosť súčasťou vašich ľudskoprávnych nárokov;
chrániť sa pred niektorými z hlavných hrozieb v digitálnom svete;
brániť svoje práva na súkromie a slobodu prejavu;
porozumieť základným mechanizmom a kľúčovým hráčom v masovom sledovaní;
podniknúť kroky pre propagáciu digitálnej bezpečnosti a ľudských práv po celom svete.

Viac kurzov od Akadémie Amnesty nájdete na tomto odkaze.


Vzdelávanie na školách a v komunitách

Ak máte záujem o vzdelávanie na školách alebo vo vašej komunite od Amnesty International Slovensko, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected].

Zaujali vás tieto kurzy? Pridajte sa k nám!

Ak vás naše kurzy zaujali a chceli by ste sa zapojiť do aktivizmu v oblasti ľudských práv a pridať sa tak k sieti dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Amnesty International Slovensko, kontaktujte nás na e-mailovej adrese [email protected] alebo navštívte túto stránku a zistite viac.