Ako darovať 2 % z daní Amnesty

Na to, aby sme mohli urobiť veľa, stačí naozaj málo

Stačí, ak nám darujete 2 % z dane a my budeme pokračovať v boji za spravodlivosť, pretože každá tretia z petícií, ktorým sa venujeme, končí úspechom. Ak do 31. marca nepodáte daňové priznanie alebo nepožiadate o jeho odklad, nebudete môcť darovať 2 % vašich daní žiadnej organizácii, ktorú by ste takto chceli podporiť.

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od Vášho zamestnávateľa, spolu s predvyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte aj kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu a daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska osobne, poštou alebo elektronicky a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste v predchádzajúcom roku  až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Amnesty), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak ste však v uvedenom období DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Ako na to?

Ak ste zamestnaný / zamestnaná

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od Vášho zamestnávateľa, spolu s predvyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie, doručte do 30. 4. 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

stiahnuť tlačivo

Zoznam daňových úradov podľa miesta Vášho bydliska nájdete TU.

Ak si podávate daňové priznanie sami

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte aj kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu a daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2022) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska osobne, poštou alebo elektronicky a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

získať údaje
Ak ste právnická osoba

Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Amnesty), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak ste však v uvedenom období DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Získať údaje

Poukázané 2 % z dane nie sú pre Vás daňou naviac. Vy môžete rozhodnúť o tom, že časť Vašej už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie podľa Vášho výberu, ako Amnesty.

Bližšie informácie a formuláre nájdete tiež na rozhodni.sk/poukazatel, prípadne nás kontaktujte na čísle 0908 700 302 alebo e-mailom na [email protected] . Veľmi radi Vám pomôžeme.

Vaša podpora nám pomohla aj v roku 2021!

V roku 2021 sme vďaka príspevkom od podporovateľov a podporovateliek mohli monitorovať a upozorňovať na porušovanie ľudských práv na Slovensku aj vo svete. Viac o našich úspechoch, ale aj o tom, prečo náš boj za ľudské práva musí pokračovať s ešte väčšou intenzitou, si môžete prečítať na tomto odkaze.

ĎAKUJEME!

Topics