Ako poukázať 2 % z daní Amnesty

Aktualizované 5. februára 2023

Venujte nám 2 % a pomôžte nám s našou snahou o to, aby ľudské práva boli naozaj pre všetkých.

Časť ľudí na Slovensku nepokladá ľudské práva za univerzálne. Pravdepodobne ste už počuli o situáciách, keď Rómom a Rómkam niekto zakáže vstup do reštaurácie a okolie len pokrčí plecami. Alebo keď dve milujúce ženy chcú spolu zdieľať svoje životy a štát sa im otočí chrbtom. To sú len dva z mnohých príkladov, ktoré aj v súčasnosti bez ťažkostí nachádzame v našej spoločnosti. Tieto príklady dokazujú, že ľudské práva na Slovensku nepožívajú všetci a všetky z nás rovnako.

Zmena je však možná. Slovensko môže byť dôstojným, spravodlivým a slobodným domovom všetkých ľudí na jeho území. Predtým nás však ešte čaká veľa spoločnej práce pri obrane ľudských práv.

Ak ste mali v uplynulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, najneskôr do 15. februára tohto roka môžete písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak do 31. marca nepodáte daňové priznanie alebo nepožiadate o jeho odklad, nebudete môcť poukázať 2 % zo svojich daní žiadnej organizácii, ktorú by ste takto chceli podporiť.

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa, doručte spolu s predvyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie, do 30. apríla na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte aj kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu a daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca), na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska osobne, poštou alebo elektronicky. Nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) NEPOUKÁZALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (žiadnej organizácii, nemusí to byť iba Amnesty), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1 % z dane. Ak ste však v uvedenom období POUKÁZALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Ako na to?

Ak ste zamestnaný / zamestnaná

Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa, spolu s predvyplneným formulárom, ktorý nájdete nižšie, doručte do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

stiahnuť tlačivo

Zoznam daňových úradov podľa miesta Vášho bydliska nájdete TU.

Ak si podávate daňové priznanie sami

V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte aj kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu a daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023), na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska osobne, poštou alebo elektronicky a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

získať údaje
Ak ste právnická osoba

Ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEPOUKÁZALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (žiadnej organizácii, nemusí to byť iba Amnesty), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak ste však v uvedenom období POUKÁZALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 % z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

Získať údaje

Poukázané 2 % z dane nie sú pre Vás daňou naviac. Môžete rozhodnúť o tom, že časť Vašej, už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie podľa Vášho výberu, ako je Amnesty.

Bližšie informácie a formuláre nájdete tiež na rozhodni.sk/poukazatel, prípadne nás kontaktujte na čísle 0908 700 302 alebo e-mailom na [email protected]. Veľmi radi Vám pomôžeme.

Vaša podpora nám pomohla aj v roku 2023!

V roku 2023 sme vďaka príspevkom od podporovateľov a podporovateliek mohli monitorovať a upozorňovať na porušovanie ľudských práv na Slovensku aj vo svete. Viac o našich úspechoch, ale aj o tom, prečo náš boj za ľudské práva musí pokračovať s ešte väčšou intenzitou, si môžete prečítať na tomto odkaze.

ĎAKUJEME!