Verejná zbierka

Od 1. augusta 2014 prebieha na území Slovenska celoročná verejná zbierka, ktorej cieľom je ochrana ľudských práv a podpora projektov v oblasti ľudských práv.

Aktuálne zbierky:

Ľudské práva pre všetkých 2019

Od 16. júla 2019 do 15. júla 2020 beží na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2019 “ ktorej cieľom je podpora a ochrana ľudských práv.

Verejná zbierka Ľudské práva pre všetkých 2019 bola predĺžená do 15. júla 2021

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2019

Predĺženie zbierky Ľudské práva pre všetkých 2019

Predbežná správa zbierky Ľudské práva pre všetkých 2019

Predošlé zbierky:

Ľudské práva pre všetkých 2017

Zbierka  „Ľudské práva pre všetkých 2017 “ bola predĺžená do 15.júla 2019

Záverečná správa zbierky Ľudské práva pre všetkých 2017

Predĺženie zbierky Ľudské práva pre všetkých 2017

Predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2017

Komplexná predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2017

 

Ľudské práva pre všetkých 2016

Od 8. augusta 2016 prebiehala  na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2016“ na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv.

Predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2016

Záverečná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2016

Ľudské práva pre všetkých

Od 20. augusta 2014 do 31. júla 2016 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých“ ktorej cieľom bola podpora a ochrana ľudských právVerejná zbierka Ľudské práva pre všetkých bola predĺžená do 31. júla 2016

Rozhodnutie o predĺžení VZ Ľudské práva pre všetkých

Predbežná správa verejnej zbierky Ľudské práva pre všetkých október 2016

Záverečná správa verejnej zbierky Ľudské práva pre všetkých júl 2017

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2014/2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2013/2014

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2012/2013

Ľudské práva pre všetkých DMS 2015

Od 1 februára 2015 do 31. decembra 2015 prebiehala  na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých DMS 2015“ na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv.

Predbežná správa verejnej zbierky DMS 2015