Verejná zbierka

Aktuálne zbierky:

Ľudské práva pre všetkých 2021

Od 16. júla 2023 do 15. júla 2024 prebieha na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2023“ ktorej cieľom je podpora a ochrana ľudských práv.

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2023 (platnej od 16. júla 2023)
.

.

.

Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky Ľudské práva pre všetkých 2021 za obdobie od 16.júla 2021 do 15. júla 2023

Záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2021“ za obdobie 16.júla 2019 do 15. júla 2022

Predĺženie zbierky Ľudské práva pre všetkých 2021 do júla 2023 (aktuálne platné do 15. júla 2023)

Priebežne vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2021“ za obdobie 16.júla 2021 do 15. júla 2022.

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2021

Predošlé zbierky:

Ľudské práva pre všetkých 2019

Od 16. júla 2019 do 15. júla 2021 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2019“, ktorej cieľom je ochrana ľudských práv a podpora projektov v oblasti ľudských práv.

Predbežné vyúčtovanie verejnej zbierky „Ľudské práva pre všetkých 2019“ za obdobie 16. júla 2019 do 15. júla 2021

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2019

Predbežná správa zbierky Ľudské práva pre všetkých 2019

Predĺženie zbierky Ľudské práva pre všetkých 2019

Ľudské práva pre všetkých 2017

Od 1. augusta 2017 do 16. júla 2019 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2017“, ktorej cieľom je ochrana ľudských práv a podpora projektov v oblasti ľudských práv.

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2017

Predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2017

Predĺženie zbierky Ľudské práva pre všetkých 2017

Komplexná predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2017

Záverečná správa zbierky Ľudské práva pre všetkých 2017

Záverečná správa verejnej zbierky Ľudské práva pre všetkých júl 2017

Ľudské práva pre všetkých 2016

Od 8. augusta 2016 do 31.júla 2017 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých 2016“ na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv.

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2016

Predbežná správa verejnej zbierky Ľudské práva pre všetkých október 2016

Predbežná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2016

Záverečná správa VZ Ľudské práva pre všetkých 2016

Ľudské práva pre všetkých 2015

Od 20. augusta 2014 do 31. júla 2016 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých“ ktorej cieľom bola podpora a ochrana ľudských práv.

Od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015 prebiehala na území Slovenska celoročná verejná zbierka s názvom „Ľudské práva pre všetkých DMS 2015“ na všeobecne prospešný účel ochrany ľudských práv.

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých 2015

Rozhodnutie o predĺžení VZ Ľudské práva pre všetkých

Rozhodnutie o Verejnej zbierke Ľudské práva pre všetkých DMS 2015

Predbežná správa verejnej zbierky DMS 2015

Ľudské práva pre všetkých 2012-2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2014/2015

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2013/2014

Vyúčtovanie verejnej zbierky 2012/2013