Vzdelávanie k ľudským právam

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku.

Náš projekt má síce v názve slovo vzdelávanie, ale od zaužívaného významu tohto slova, spojeného s formálnym vzdelávacím systémom, má pomerne ďaleko. Projekt v súčasnosti na Slovensku prebieha v štyroch formách:

Workshopy na základných a stredných školách – Na rozdiel od bežnej výučby spoločenských vied, hodiny s AI prebiehajú formou workshopov, počas ktorých študenti a študentky pomocou participatívnych metód nielen získavajú nové informácie z oblasti ľudských práv, ale predovšetkým majú príležitosť pracovať so svojimi hodnotami. Workshopy vedú vyškolení lektori a lektorky Amnesty International.

Diskusie o ľudských právach na univerzitách a vysokých školách – Radi prispievame k tomu, aby bolo vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku obohatené o diskusie o praktických stránkach ľudských práv. Diskusie o niektorej z kampaní Amnesty International alebo o samotnom hnutí zaujali v minulosti stovky poslucháčov a poslucháčok po celom Slovensku.

Workshopy pre učiteľov a vedúcich mládežníckych skupín – Nechcete už o ľudských právach učiť formálnymi spôsobmi výučby? Myslíte si, že o ľudských právach sa dá hovoriť iba na občianskej výchove či náuke o spoločnosti? Myslíte si, že je pre vašich žiakov a žiačky téma ľudských práv príliš zložitá a nezáživná? Radi vás presvedčíme o opaku.

Vzdelávanie k ľudským právam pre verejnosť – Vzdelávanie k ľudským právam sa odohráva aj mimo školských lavíc, formou besied, filmových projekcií alebo výstav pre verejnosť. Týmto činnostiam sa venujú predovšetkým aktivistické skupiny Amnesty International, je to však tiež priestor pre všetkých ľudí, ktorí by sa chceli do vzdelávania k ľudským právam sami aktívne zapojiť.

Zaujali sme vás? Chcete zorganizovať workshop pre vašu školu či diskusiu na univerzite? Chcete sa zúčastniť workshopu pre učiteľov? Chceli by ste sa stať lektorkou či lektorom projektu? Máte chuť zapojiť sa do projektu inak, alebo sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás na adrese [email protected].