Vzdelávanie k ľudským právam

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime na Slovensku informácie o ľudských právach. V prípade záujmu nás kontaktuje na adrese [email protected].

V súčasnosti naše vzdelávanie prebieha v nasledujúcich formách.

Workshopy pre mladých ľudí na školách

Realizujeme workshopy na školách o rôznych ľudskoprávnych témach. Jednou z hlavných tém, ktorým sa na workshopoch v súčasnosti venujeme, je súhlas pri sexuálnych aktivitách a prevencia sexualizovaného násilia prostredníctvom vzdelávania. Okrem workshopov o súhlase organizujeme workshopy na ďalšie ľudskoprávne témy, ako napríklad:

  • Ľudské práva Rómov a Rómok,
  • Policajná razia v Moldave nad Bodvou,
  • Ľudské práva v digitálnom svete,
  • Reprodukčné práva,
  • Práva LGBTI+ ľudí,
  • a mnohé iné.
Workshop o súhlase, 2022. Archív Amnesty International Slovensko.

Vzdelávanie k ľudským právam pre verejnosť

Vzdelávanie k ľudským právam sa odohráva aj mimo školských lavíc, formou besied, filmových projekcií alebo výstav pre verejnosť. Týmto činnostiam sa venujú predovšetkým aktivistické skupiny Amnesty International, je to však tiež priestor pre všetkých ľudí, ktorí by sa chceli do vzdelávania k ľudským právam sami aktívne zapojiť.

Workshop pre verejnosť, 2022. Archív Amnesty International Slovensko.

Diskusie o ľudskoprávnych témach

Môžeme navštíviť vašu školu alebo inú inštitúciu a zorganizovať diskusiu o niektorej z kampaní Amnesty International alebo o samotnom hnutí. Takisto vieme poskytnúť podporu mladým ľuďom, ktorí by chceli sami takúto diskusiu zorganizovať vo svojej komunite. Naše diskusie zaujali v minulosti stovky poslucháčov a poslucháčok po celom Slovensku. Pozrite si napríklad sériu diskusií k našej kampani Hovorme o súhlase.

Diskusia – Aktivizmom za intersekcionálnu spravodlivosť, 2022. Archív Amnesty International Slovensko.

Živé knižnice

Živá knižnica je facilitované stretnutie ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. Naše Živé knižnice facilitujú vyškolené „knihovníčky“ a „knihovníci“. Organizujeme ich pre školské triedy i verejnosť či návševníctvo rôznych podujatí, akými sú napríklad letné festivaly.

Živá knižnica, 2022. Archív Amnesty International Slovensko.

Maratón písania listov

Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už viac ako 20 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. Maratónu sa pravidelne zúčastňuje približne 100 škôl zo všetkých kútov Slovenska. Ak máte záujem priniesť Maratón písania listov na svoju školu alebo do svojej komunity, navštívte stránku Maratónu, kde sa dozviete viac.

Listy z Maratónu písania listov 2021. Archív Amnesty International Slovensko.

Akadémia Amnesty

Zaujímajú vás témy súvisiace s ľudskými právami a chceli by ste sa o tej „svojej“ téme dozvedieť viac? Akadémia Amnesty je ideálnym miestom, kde sa môžete vzdelávať o ľudských právach kdekoľvek a kedykoľvek. Zaregistrujte sa na stránke Akadémie Amnesty absolvujte niektorý alebo viacero našich ľudskoprávnych kurzov. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

Zaujali sme vás? Chcete zorganizovať workshop pre svoju školu, diskusiu na univerzite či Živú knižnicu pre svoju komunitu? Máte chuť zapojiť sa do vzdelávania k ľudským právam inak alebo sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás na adrese [email protected].


Chceli by ste sa zapojiť iným spôsobom? Prečítajte si o možnostiach dobrovoľníctva a aktivizmu v Amnesty International Slovensko, pozrite si naše otvorené pracovné pozície alebo podpíšte niektorú z našich petícií.