Kontakt

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne poradenstvo či konzultácie. Naša organizácia neposkytuje ani sociálne či iné poradenstvo.

Amnesty International je organizácia, ktorá predovšetkým vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty International pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Ďakujeme!

Kontaktné údaje:

Štefánikova 16
811 04 Bratislava
IČO: 30815410
DIČ: 2020833518

Náš telefundraisingový tím vás môže kontaktovať z týchto telefónnych čísel:

0948 279 151
0948 986 798
0948 631 367
0948 290 856

0948 229 934
0947 931 914
0947 948 484
0948 759 703

0947 060 674
0948 080 794
0948 447 159
0948 328 904


Podporte nás

Pridajte sa k podporovateľom a podporovateľkám Amnesty Slovensko a prispejte na našu činnosť finančným darom podľa svojich možností.

Prispieť môžete bankovým prevodom, nastavením trvalého príkazu alebo jednorazovo.

IBAN: SK5611000000002661475117

Ďakujeme!