Kontakt

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne poradenstvo či konzultácie. Naša organizácia neposkytuje ani sociálne či iné poradenstvo.

Amnesty International je organizácia, ktorá predovšetkým vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty International pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Ďakujeme!

Kontaktné údaje:

Korešpondenčná adresa:

Amnesty International Slovensko
365.lab
Lazovná 5
974 01 Banská Bystrica

Sídlo a fakturačné údaje:

Štefánikova 16
811 04 Bratislava
IČO: 30815410
DIČ: 2020833518

Kancelária Amnesty International Slovensko: [email protected]

Kontakt pre médiá: [email protected]

Náš telefundraisingový tím vás môže kontaktovať z týchto telefónnych čísel:

02/2211 56 38
0948 279 151
0948 401 428
0948 986 798
0918 938 429
0948 631 367
0948 229 934
0948 930 001
0947 943 047
0950 103 968
0947 948 484


Podporte nás

Pridajte sa k podporovateľom a podporovateľkám Amnesty Slovensko a prispejte na našu činnosť finančným darom podľa svojich možností.

Prispieť môžete bankovým prevodom, nastavením trvalého príkazu alebo jednorazovo.

IBAN: SK5611000000002661475117

Ďakujeme!