Kontakt

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne poradenstvo či konzultácie. Naša organizácia neposkytuje ani sociálne či iné poradenstvo.

Amnesty International je organizácia, ktorá predovšetkým vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty International pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

Ďakujeme!

Kontaktné údaje:

Štefánikova 16
811 04 Bratislava
IČO: 50093851
DIČ:2120327396


Podporte nás

Pridajte sa k podporovateľom a podporovateľkám Amnesty Slovensko a prispejte na našu činnosť finančným darom podľa svojich možností.

Prispieť môžete bankovým prevodom, nastavením trvalého príkazu alebo jednorazovo.

IBAN: SK5611000000002661475117

Ďakujeme!