Kto sme

Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a území sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

RADŠEJ ZAPÁLIŤ SVIEČKU,
NEŽ PREKLÍNAŤ TEMNOTU

Amnesty International

Základ nášho mandátu tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv na celom svete. V každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, sa nám to aj podarí. Oslobodeniu nespravodlivo väzneného človeka, dosiahnutiu spravodlivosti pre ľudí zažívajúcich útlak či násilie alebo zmene legislatívy porušujúcej ľudské práva vždy predchádza séria systematických krokov.

Za každým naším úspechom stojí nesmierne veľa práce ľudí v teréne aj v regionálnych kanceláriách, akčné siete dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, tisíce podpopisov petícií od ľudí z celého sveta a v neposlednom rade podpora od individuálnych darcov a darkýň, bez ktorých by sme nemali šancu uspieť. Pridať sa k nim môžete aj vy.


AKO SME ZAČÍNALI

V roku 1960 čítal londýnsky právnik Peter Benenson o portugalských študentoch, ktorých uväznili len za to, že si pripíjali na slobodu. Na základe tejto udalosti zahájil v novinách London Observer jednoročnú kampaň „Zabudnutí väzni – Výzva na amnestiu 1961“.

Výzva požadovala prepustenie všetkých ľudí uväznených na základe ich etnického pôvodu alebo za nenásilné vyjadrenie viery či presvedčenia. Benenson nazval týchto ľudí „väzni a väzenkyne svedomia“.

Svojou akciou chcel povzbudiť ľudí, aby písali listy vládnym predstaviteľom a predstaviteľkám do krajín, v ktorých zadržiavali väzňov a väzenkyne svedomia, a požadovali ich prepustenie. Kampaň sa enormne rozrástla, rozšírila do rôznych krajín a koncom roka 1961 bola založená organizácia Amnesty International.

Amnesty International bola založená na idei základných ľudských práv, ktoré presahujú národné, kultúrne, náboženské a ideologické hranice. V súčasnosti sa venujeme aktivitám s cieľom zabezpečiť prístup k bezodkladnému a spravodlivému súdnemu procesu pre všetkých ľudí, advokácii za prepustenie väzňov a väzenkýň svedomia, ako aj za ukončenie mučenia a používania trestu smrti.

AMNESTY NA SLOVENSKU

Stretnutie s obrancom ľudských práv, ukrajinským filmovým režisérom Olegom Sencovom, ktorého prepustili 7. septembra 2019. Stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave.

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako hnutie aktivistov a aktivistiek, ale aj profesionálov a profesionálok snažiacich sa naplniť posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých ľudí na svete.

Formálne fungujeme ako občianske združenie a v rámci celosvetovej Amnesty sme tzv. „štruktúrou“ v Slovenskej republike. Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať v súlade s mandátom Amnesty International aktivity v prospech obrany ľudských práv na Slovensku a vo svete, a zároveň zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít.

Viac o našej minulej činnosti nájdete vo výročných správach organizácie.

MÁ TO ZMYSEL

Skutočne funguje to, čo Amnesty International robí? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Prečítať si o našich najnovších prípadoch a úspechoch môžete TU.

ZAPOJTE SA

Podpíšte a zdieľajte niektorú z našich aktívnych petícií a pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť.

PODPÍŠTE TERAZ
NOVINKY

Prečítajte si viac o tom, čomu sa práve v Amnesty venujeme a čo sa nám podarilo.

ČÍTAJTE VIAC