Kto sme

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 7 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

LEPŠIE ZAPÁLIŤ SVIEČKU,
NEŽ PREKLÍNAŤ TEMNOTU

Amnesty International

Základ nášho mandátu tvorí Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv na celom svete. V každom treťom prípade, ktorému sa venujeme, sa nám to aj podarí. Oslobodeniu nespravodlivo väzneného človeka, dosiahnutiu spravodlivosti pre ľudí zažívajúcich útlak či násilie alebo zmene legislatívy porušujúcej ľudské práva vždy predchádza séria systematických krokov.

Za každým naším úspechom stojí nesmierne veľa práce ľudí v teréne a v lokálnych kanceláriách, akčné siete dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, tisíce podpopisov petícií od ľudí z celého sveta a v neposlednom rade podpora individálnych darcov a darkýň, bez ktorých by sme nemali šancu uspieť. Pridať sa k nim môžete aj vy.


AKO SME ZAČÍNALI

V roku 1960 čítal londýnsky právnik, Peter Benenson, o portugalských študentoch, ktorých uväznili len za to, že si pripíjali na slobodu. Na základe tejto udalosti zahájil v novinách London Observer jednoročnú kampaň „Zabudnutí väzni – Výzva za amnestiu 1961“.

Výzva požadovala prepustenie všetkých ľudí uväznených na základe ich rasy, farby pleti, pôvodu alebo za nenásilné vyjadrenie viery či presvedčenia. Benenson nazval týchto ľudí „väzni a väzenkyne svedomia“.

Svojou akciou chcel povzbudiť ľudí, aby písali listy vládnym predstaviteľom a predstaviteľkám do krajín, v ktorých zadržiavali väzňov a väzenkyne svedomia a požadovali ich prepustenie. Kampaň sa enormne rozrástla, rozšírila sa do rôznych krajín a koncom roka 1961 bola založená organizácia Amnesty International.

Amnesty International bola založená na idey základných ľudských práv, ktoré presahujú národné, kultúrne, náboženské a ideologické hranice. V súčasnosti sa venujeme zabezpečeniu urýchlených a spravodlivých súdnych procesov pre všetkých ľudí, advokácii za prepustenie väzňov a väzenkýň svedomia, ukončení mučenia a používania trestu smrti.

AMNESTY NA SLOVENSKU

Stretnutie s nedávno prepusteným obrancom ľudských práv a ukrajinským filmovým režisérom Olegom Sencovom v Bratislave.

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako hnutie aktivistov a aktivistiek, ale aj profesionálov a profesionáliek snažiacich sa naplniť posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých ľudí na svete.

Formálne fungujeme ako občianske združenie a v rámci celosvetovej Amnesty sme tzv. „štruktúrou“ v Slovenskej republike. Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať v súlade s mandátom Amnesty International aktivity v prospech obrany ľudských práv na Slovensku a vo svete a zároveň zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít.

Chcete vedieť, kto u nás pracuje? Viac o našom tíme nájdete na TOMTO ODKAZE.

O členok a členkách správnej rady a kontrolného výboru sa dočítate TU.

Viac o našej minulej činnosti nájdete vo výročných správach organizácie.

MÁ TO ZMYSEL

Skutočne funguje to, čo Amnesty International robí? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa stretávame. Prečítať si o našich najnovších prípadoch a úspechoch môžete TU.

ZAPOJTE SA

Podpíšte a zdieľajte niektorú z našich aktívnych petícií a pomôžte nám dosiahnuť spravodlivosť.

PODPÍŠTE TERAZ
NOVINKY

Prečítajte si viac o tom, čomu sa práve v Amnesty venujeme a čo sa nám podarilo.

ČÍTAJTE VIAC