Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspešne.


Informácie o poskytovaní sociálneho a právneho poradenstva:

Amnesty International Slovensko nedisponuje personálnymi a finančnými kapacitami na zabezpečenie právneho zastúpenia v konaní pred súdom a neposkytuje ani právne poradenstvo či konzultácie. Naša organizácia neposkytuje ani sociálne či iné poradenstvo.


O našej činnosti:

Amnesty International je organizácia, ktorá predovšetkým vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty International pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

V Amnesty International Slovensko sa venujeme mnohým témam a prípadom porušovania ľudských práv. Od nášho vzniku v roku 1994 sme žiadali spravodlivosť pre stovky nespravodlivo väznených obrancov a obrankýň ľudských práv, ukončenie diskriminácie vo vzdelávaní rómskych detí a odučili tisíce hodín ľudskoprávneho vzdelávania na školách.

V roku 2021 sme spustili kampaň na popularizáciu súhlasu v partnerských a sexuálnych vzťahoch s názvom Hovorme o súhlase. Venujeme sa tiež právam ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na ďalších exponovaných pozíciách počas pandémie COVID-19. Od mája 2021 pracujeme spolu s Amnesty International Rakúsko na právach ľudí, prevažne Sloveniek a ďalších žien z východnej Európy, ktoré poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku a pracujeme tiež na viacerých medzinárodných prípadoch.

V neposlednom rade sa v spolupráci s viacerými lokálnymi organizáciami venujeme obrane reprodukčných práv na Slovensku, predovšetkým prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Zapojte sa do aktivizmu alebo podporte našu prácu finančne. Váš finančný dar nám umožní systematicky plánovať aktivity na Slovensku aj medzinárodnú solidaritu a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Naše témy a kampane

Právo na interrupciu

Každý človek má právo rozhodovať o svojej plodnosti, právo na reprodukčnú autonómiu. Obzvlášť dôležité je to pre ženy, dievčatá a všetkých ľudí, ktorí môžu otehotnieť.  

VAŠE SLOVÁ
MAJÚ SILU

Naše petície pomohli dosiahnuť už mnoho šťastných koncov. V každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, sa nám podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu.

HOVORME
O SÚHLASE

Sex bez súhlasu neexistuje, pretože sex bez súhlasu je znásilnenie. Preto sa aj na Slovensku usilujeme o zmenu zákonnej definície znásilnenia na takú, ktorá bude založená na súhlase.

PRÁVA RÓMOK
A RÓMOV

Rómky a Rómovia čelia v mnohých štátoch EÚ vrátane Slovenska diskriminácii, rasizmu, segregácii a nerovnému zaobchádzaniu. Bojujeme za zmenu.

PRÁVA LGBTI+
ĽUDÍ

Každý človek má právo na súkromný a rodinný život vrátane života v súlade so svojou rodovou identitou. Pre kvír ľudí na Slovensku žiadame rovnaké práva, aké majú cisrodoví heterosexuáli.

PRÁVA ŽIEN
A DIEVČAT

Bojujeme za rovnosť práv pre všetkých ľudí bez ohľadu na rod, ochranu reprodukčných práv, rovný prístup ku vzdelaniu, spravodlivosť aj ochranu pred násilím.

KLIMATICKÁ
SPRAVODLIVOSŤ

Milióny ľudí už dnes trpia tragickými následkami klimatickej krízy. Bez klimatickej spravodlivosti však o dodržiavaní ľudských práv nemôže byť ani reč.

PRÁVA
PRACUJÚCICH

Milióny ľudí nedostávajú za svoju prácu spravodlivú odmenu, pracujú v nebezpečných a nedôstojných podmienkach alebo zažívajú diskrimináciu. To sa musí zmeniť.

PRÁVO
NA BÝVANIE

Bývanie je ľudské právo, netreba si ho zaslúžiť, preto zvyšujeme povedomie o práve na bývanie a (ne)dostupnosti bývania a vyzývame štátne orgány, aby chránili právo na bývanie pre všetkých.

PRÁVO
NA PROTEST

Štátne inštitúcie majú povinnosť chrániť právo na protest. Vlády na celom svete však čoraz častejšie siahajú po represívnych nástrojoch na umlčanie pokojných protestujúcich.

PRÁVA
STARŠÍCH ĽUDÍ

Starší ľudia sú často stereotypne považovaní za ľudí závislých od pomoci a ochrana ich práv je často slabá. Žiadame vytvorenie zákonov, ktoré budú chrániť práva starších ľudí.

RASOVÁ
SPRAVODLIVOSŤ

Rasová spravodlivosť zahŕňa viac než len predchádzanie jednotlivým prípadom rasovej diskriminácie, predovšetkým boj proti štrukturálnemu útlaku.

REFORMA
DROGOVEJ POLITIKY

Drogové politiky zlyhávajú a kriminalizácia drog nevedie k menšej miere ich užívania, iba vedie k masovému väzneniu, ochoreniam, utrpeniu a násiliu.

TECHNOLÓGIE
A ĽUDSKÉ PRÁVA

Technológie sa dajú využiť ako prostriedok na uplatňovanie ľudských práv a odhaľovanie protiprávneho konania, ale môžu predstavovať aj systémovú hrozbu pre ľudské práva.

TREST
SMRTI

Trest smrti je nehumánny a nezvratný trest. Amnesty International neuznáva legitimitu používania tohto trestu za žiadnych okolností a od roku 1977 bojuje za jeho zákaz na celom svete.

SILNÉ
ČÍTANIE

Od októbra 2021 sme sa spolu s CKO a Literárnou baštou venovali projektu Silné čítanie s cieľom pripraviť 5 podcastových adaptácií obľúbenej metódy živá knižnica.


Zaujala vás naša práca? Podporte nás!

Podpora od jednotlivcov a jednotlivkýň ako ste vy je pre nás kľúčová. Viac ako 90 % zdrojov Amnesty International tvoria individuálne dary. Pomôžte nám lepšie plánovať naše aktivity a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Chceli by ste vedieť viac o tom, čomu sa venujeme na Slovensku? Pozrite si prehľad našich lokálnych kampaní.