Čo robíme

Amnesty International bráni ľudské práva a slobody obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Naším cieľom je, aby každý človek požíval ľudské práva, ktoré nám všetkým prináležia od narodenia a v mnohých prípadoch sa nám to aj darí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspešne.

V Amnesty International Slovensko sa venujeme mnohým témam a prípadom porušovania ľudských práv. Od nášho vzniku v roku 1994 sme žiadali spravodlivosť pre stovky nespravodlivo väznených obrancov a obrankýň ľudských práv, ukončenie diskriminácie vo vzdelávaní rómskych detí a odučili tisíce hodín ľudskoprávneho vzdelávania na školách.

V roku 2021 sme spustili kampaň na popularizáciu súhlasu v partnerských a sexuálnych vzťahoch s názvom Hovorme o súhlase. Venujeme sa tiež právam ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na ďalších exponovaných pozíciách počas pandémie COVID-19. Od mája 2021 pracujeme spolu s Amnesty International Rakúsko na právach ľudí, prevažne Sloveniek a ďalších žien z východnej Európy, ktoré poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku a pracujeme tiež na viacerých medzinárodných prípadoch.

V neposlednom rade sa v spolupráci s viacerými lokálnymi organizáciami venujeme obrane reprodukčných práv na Slovensku, predovšetkým prístupu k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Podporte našu prácu. Váš finančný dar nám umožní systematicky plánovať aktivity na Slovensku aj medzinárodnú solidaritu a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Vaše slová majú silu

Dôležitou súčasťou našej práce sú petície a urgentné apely na podporu nespravodlivo väznených a inak utláčaných ľudí. Každý tretí z prípadov, ktorým sa venujeme, sa končí úspechom. Aby sme podobné výsledky dosahovali aj naďalej, potrebujeme vašu pomoc.

Prejavte solidaritu s Afgankami a Afgancami na úteku pred násilím, podpíšte petíciu za nespravodlivo väznenú novinárku Zhang Zhan alebo žiadajte slovenského ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby podnikol všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany ľudí pracujúcich v zdravotníctve a ostatných kľúčových odvetviach počas pandémie COVID-19.

Práva žien sú ľudské práva

Mnoho žien a dievčat na celom svete stále čelí diskriminácii iba na základe pohlavia resp. rodu. Od rodovej nerovnosti sa odvíja mnoho problémov, ktoré neúmerne zasahujú ženy a dievčatá: násilie vo vzťahoch a sexuálne násilie, nižšie platy, nedostatočný prístup k vzdelaniu či neadekvátna zdravotná starostlivosť. Súčasťou nášho boja za práva žien je aj naša kampaň Hovorme o súhlase, o ktorej si môžete viac prečítať tu.

Práva Rómov a Rómok

Rómky a Rómovia čelia v mnohých štátoch EÚ vrátane Slovenska diskriminácii, rasizmu, segregácii a nerovnému zaobchádzaniu. Pre mnohých ľudí rómskeho pôvodu sú základné ľudské práva, nevynímajúc právo na vzdelanie, bývanie, dôstojnosť, dostupnosť zdravotnej starostlivosti či právo na ochranu pred násilím a neľudským zaobchádzaním, stále nedosiahnuteľné. Rómovia a rómky čelia diskriminácii na trhu práce, rómske deti zažívajú segregáciu pri vzdelávaní a mnohé rómske ženy zažili v (nedávnej) minulosti nezákonné sterilizácie. Na Slovensku sa od roku 2013 venujeme aj prípadu krivo obvinených Rómov a Rómky, ktorí zažili policajné násilie v Moldave nad Bodovou. My v Amnesty International Slovensko dlhodobo vedieme kampane na podporu práv Rómok a Rómov, organizuje verejné podujatia, podporujeme boj za spravodlivosť a usilujeme sa o dosiahnutie systémových zmien.

Práva LGBTI+ ľudí sú ľudské práva

Amnesty International bojuje proti diskriminácii a za práva LGBTI+ ľudí na celom svete. Vlády a svetoví lídri a líderky od nás pravidelne dostávajú odporúčania, ako zlepšiť zákony a chrániť práva všetkých ľudí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Na Slovensku spolupracujeme s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú obrane práv LGBTI+ ľudí a pravidelne organizujeme aj podujatia medzinárodnej solidarity.

Pracovné práva sú ľudské práva

Milióny ľudí nedostávajú za svoju prácu spravodlivú odmenu, pracujú v nebezpečných a nedôstojných podmienkach, zažívajú diskrimináciu na pracovisku alebo im chýba dostatočná pracovnoprávna ochrana. Zodpovednosť za dodržiavanie a zabezpečenie práv pracujúcich nesú vlády a zamestnávatelia. Amnesty sa usiluje o to, aby si svoje povinnosti skutočne plnili. Spolu s našimi podporovateľmi a podporovateľkami bojujeme za ukončenie neistých pracovných podmienok na celom svete a ochranu práv pracujúcich.

Stop trestu smrti

Trest smrti je nehumánny a nezvratný trest a Amnesty International neuznáva legitimitu používania tohto trestu za žiadnych okolností. Amnesty spustila kampaň za zrušenie trestu smrti v roku 1977 a do dnešného dňa zakázalo vykonávanie popráv až 108 krajín sveta. Mnohých ľudí, ktorých odsúdili na trest smrti držia väznice v izolácii, bez prístupu k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a bez informácií, kedy vykonajú rozsudok. V niektorých krajinách informujú väzňov a väzenkyne, ako aj ich rodiny, iba niekoľko dní, či dokonca hodín pred popravou, zriedkavé nie sú ani prípady, kedy sa rodina a právny zástupca odsúdenej osoby dozvedeli túto informáciu až po vykonaní rozsudku. V Iráne ja za trestný čin považovaný aj pokojný odpor voči trestu smrti. Amnesty International žiada, aby trest smrti zrušili vo všetkých krajinách, kde sa ešte stále vykonáva.


Zaujala vás naša práca? Podporte nás!

Podpora od jednotlivcov a jednotlivkýň ako ste vy je pre nás kľúčová. Viac ako 90 % zdrojov Amnesty International tvoria individuálne dary. Pomôžte nám lepšie plánovať naše aktivity a dosiahnuť ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev. Ďakujeme!

Chceli by ste vedieť viac o tom, čomu sa venujeme na Slovensku? Pozrite si prehľad našich lokálnych kampaní.