Výročné správy Amnesty International

Amnesty International Slovensko od roku 2007 vydáva každoročne vlastnú Výročnú správu, ktorá je prehľadom toho, na čom sme pracovali v konkrétnom roku. Jej súčasťou je tiež finančná správa, ktorá je aj zhrnutím výsledkov finančného auditu.

Výročná správa o činnosti AISK 2022

Výročná správa o činnosti AISK 2021

Výročná správa o činnosti AISK 2020

Výročná správa o činnosti AISK 2019

Výročná správa o činnosti AISK 2018

Výročná správa o činnosti AISK 2017

Výročná správa o činnosti AISK 2016

Výročná správa o činnosti AISK 2015

Výročná správa o činnosti AI SK 2014

Výročná správa o činnosti AI SK 2013

Výročná správa o činnosti AI SK 2012

Výročná správa o činnosti AI SK 2011

Výročná správa o činnosti AI SK 2009

Výročná správa o činnosti AI SK 2008

Výročná správa o činnosti AI SK 2007

Výročné správy venované aktivitám Amnesty International v posledných rokoch a vo vybraných regiónoch sveta nájdete tu.

2020

2019

2018

2017

2016