Tím Amnesty International Slovensko

Kancelária

V roku 1996 otvorila Amnesty International kanceláriu Amnesty International Slovensko, ktorá prebrala a profesionalizovala agendu, ktorú dovtedy vykonávali dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Úlohou kancelárie je napĺňať ciele organizácie stanovené Valným zhromaždením prostredníctvom prípravy jednotlivých kampaní, stretnutiami so štátnymi predstaviteľmi a podporou aktivistov a aktivistiek na celom Slovensku. Obrovskou posilou v práci kancelárie sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí s nami spolupracujú na jednotlivých projektoch Amnesty International Slovensko.

Riaditeľom Amnesty International Slovensko je Rado Sloboda, ktorého môžete zastihnúť na e-mailovej adrese [email protected].

Rado Sloboda je riaditeľom Amnesty International Slovensko od roku 2018. V minulosti pracoval napríklad v Centre komunitneho organizovania, Sokratovom inštitúte a kultúrnom centre Záhrada. Okrem toho spolupracoval s viacerými slovenskými a zahraničnými občianskymi organizáciami, najmä v oblasti ochrany ľudských práv, vdelávania a prevencie radikalizácie. Je spoluzakladateľom antifašistickej platformy Nie v našom meste, kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici a vydavateľstva Literárna bašta.


Orgány

Amnesty International Slovensko vznikla v roku 1994 ako občianske združenie a riadi sa pravidlami, ktoré sú pre členov hnutia Amnesty International na celom svete spoločné. Tieto princípy sú pretavené do stanov organizácie. 

Najvyšším orgánom organizácie je Valné zhromaždenie, na ktorom majú zvyčajne jedenkrát ročne všetci členovia  možnosť rozhodovať o smerovaní hnutia na najbližšie obdobie.

V čase medzi Valnými zhromaždeniami hnutie riadi Správna rada, ktorá je volená Valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Správnej rade je neplatenou pozíciou. 

Správnu radu v súčasnosti tvoria:

Kristína Kironská, predsedníčka

Marek Šimon, podpredseda

Magdaléna Musilová, pokladníčka

Milan Zvada, člen

Činnosť Správnej rady kontroluje kontrolný výbor, ktorý je volený Valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Správnej rade je neplatenou pozíciou. 

Kontrolný výbor v súčasnosti tvoria:

Soňa Beňová

Milena Suchá

V prípade záujmu kontaktovať Správnu radu alebo Kontrolný výbor prosím napíšte e-mail na adresu [email protected].