18.januára sa uskutočnil protest proti novoprijatému mediálnemu zákonu v Maďarsku

Amnesty International sa pridala k medzinárodným akciám známych pod hlavičkou Free press for Hungary žiadajúc novelizáciu zákona v súlade s maďarskou ústavou a ľudsko právnymi štandartami.

Protestu pred veľvyslanectvom Maďarskej republiky v Bratislave organizovanom hnutím UM sa zúčastnili aktivisti z bratislavskej skupiny. Jeho cieľom bolo doručenie kritického stanoviska mimovládnych organizácií, zástupcov slovenskej novinárskej obce a občianskych aktivistov maďarskému veľvyslancovi. Amnesty International podporilo protest z obavy, že novoprijatý maďarský mediálny zákon kritizovaný aj zo strany medzinárodných medzivládnych a nevládnych inštitúcií môže obmedziť slobodu prejavu v krajine.  Viac o stanovisku AI k schválenému zákonu tu.