41 ľudskoprávnych víťazstiev roku 2020

Po mnohých stránkach bol rok 2020 náročný, no priniesol aj veľa dôvodov na radosť. Napriek veľmi zložitej situácii sa ľudia po celom svete dokázali spojiť a prejaviť solidaritu aj protestovať bezpečným spôsobom – najmä písaním listov a podpisovaním petícií – a ukázali, že zmena k lepšiemu je možná. Ak sa o tom potrebujete presvedčiť, prečítajte si 41 inšpiratívnych príbehov, ktoré dokazujú, že ľudskosť nakoniec zvíťazí.

Január

1. V januári bangladéšska vláda oznámila, že poskytne vzdelávanie a odborné školenia rohinským deťom, ktoré žijú už dva a pol roka v utečeneckých táboroch, vytvorených v Bangladéši po etnických čistkách v Mjanmarsku. Toto rozhodnutie je veľkým víťazstvom pre Amnesty International a ďalšie ľudskoprávne organizácie, ktoré bojovali za to, aby takmer pol milióna rohinských detí v bangladéšskych utečeneckých táboroch nezostalo bez vzdelania.

2. Vadim Nesterov z Kazachstanu bol ako človek s duševným znevýhodnením pozbavený spôsobilosti na právne úkony v roku 2011, len čo dovŕšil 18 rokov. Keďže nemohol rozhodovať o svojom živote alebo si uplatňovať svoje práva, nemal veľkú nádej, že sa niekedy zamestná alebo ožení. Potom ako Amnesty International uviedla Vadimov prípad vo svojej správe, ako aj po strategickom zásahu zo strany Asociácie psychoanalytikov Kazachstanu, bola Vadimovi v januári spôsobilosť konečne prinavrátená. Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v Kazachstane ide o neuveriteľné víťazstvo.

Február

3. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zverejnil dlho očakávanú správu obsahujúcu zoznam viac ako 100 spoločností, ktoré majú väzby na nelegálne izraelské osady na Západnom brehu. Na zozname figuruje niekoľko digitálnych spoločností z oblasti cestovného ruchu, ako napríklad Airbnb, TripAdvisor, Expedia a Booking.com, ktoré podľa výskumu Amnesty International rozvíjajú cestovný ruch v nelegálnych izraelských osadách a prispievajú tak k ich existencii a rozširovaniu.

4. Po intervencii Amnesty International a Medzinárodnej komisie právnikov rozhodol Najvyšší súd Kanady, že prípad porušovania ľudských práv banskou spoločnosťou so sídlom vo Vancouveri môže byť prejednaný na súde v Kanade, a nie v Eritrei, kde k údajnému porušovaniu práv dochádza. Ide o prelomové súdne rozhodnutie, ktoré otvára nové možnosti v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti.

Marec

5. Medzinárodný trestný súd rozhodol o začatí vyšetrovania zločinov podľa medzinárodného práva, spáchaných všetkými stranami ozbrojeného konfliktu v Afganistane. Odvolací senát týmto zmenil rozhodnutie nepokračovať vo vyšetrovaní, ku ktorému dospel prípravný senát v apríli 2019 a ktoré Amnesty dôrazne kritizovala.

6. Španielsko prichádza s návrhom zákona, ktorý v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv definuje znásilnenie ako sex bez súhlasu. Novela reaguje na niekoľko závažných prípadov skupinového znásilnenia, pri ktorých súdny systém zlyhal a nezabezpečil preživším ochranu ich práv. Návrh zákona, ktorý čaká na schválenie v parlamente, obsahuje aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť predchádzať sexuálnemu násiliu a umožniť lepšie reagovať na sexuálne násilie. Amnesty International aktívne presadzuje v niekoľkých európskych krajinách zmenu definície znásilnenia ako sexu bez súhlasu – napríklad aj prostredníctvom kampane Let’s Talk about Yes (Hovorme o súhlase).

7. Iránsky duchovný učiteľ Mohammad Ali Taheri sa znovu stretol so svojou rodinou v Kanade. V máji 2011 bol v Iráne zatknutý a odsúdený na trest smrti za založenie duchovnej skupiny Erfan-e Halgheh, no hlasné protesty, do ktorých sa na medzinárodnej úrovni zapojila Amnesty International, viedli k zrušeniu jeho trestu smrti a odsúdenia. Mohammada Ali Taheriho v roku 2019 prepustili a neskôr utiekol do Kanady, odkiaľ vo svojom facebookovom príspevku poďakoval členom a členkám Amnesty International za neúnavnú účasť v kampani za jeho oslobodenie.

8. V Ugande zrušil Ústavný súd časti Zákona o správe verejného poriadku, ktorý polícii dlhé roky umožňoval zakazovať verejné zhromaždenia a protesty. Odobratie týchto neprimeraných právomocí predstavuje záblesk nádeje pre angažovanú politickú opozíciu a obrancov a obrankyne ľudských práv v krajine. 

Apríl

9. Čínsky právnik Wang Quanzhang sa po štyri a pol roku vo väzení konečne vrátil k svojej rodine. Terčom represií sa stal kvôli svojej práci, v rámci ktorej odhaľoval korupciu a porušovanie ľudských práv. Amnesty International viedla kampaň za jeho prepustenie hneď od chvíle, keď ho zadržali.

10. Velenie Spojených štátov pre Afriku (AFRICOM) začalo po prvýkrát zverejňovať štvrťročné správy zaoberajúce sa obvineniami z usmrtenia civilných osôb pri leteckých útokoch ozbrojených síl USA v Somálsku. Sú medzi nimi aj tri prípady, ktoré boli predmetom výskumu Amnesty International. Po vydaní prvej správy v apríli zasadlo niekoľko členov Kongresu USA s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči Pentagonu resp. AFRICOM-u. Publikovanie týchto štvrťročných správ prichádza potom, ako sme sa zasadzovali za zvýšenie transparentnosti zo strany AFRICOM-u a zverejnili zásadnú správu Skrytá vojna Spojených štátov v Somálsku, ktorá dopomohla k tomu, že Spojené štáty vôbec po prvý raz priznali civilné obete svojho pôsobenia v Somálsku. AFRICOM dosiaľ priznal, že v Somálsku v dôsledku amerických leteckých útokov zahynulo 13 civilných osôb. AFRICOM tiež zriadil online spravodajský portál, ktorý umožňuje príbuzným obetí a ľuďom zasiahnutým vojenskými akciami v Somálsku priamo hlásiť prípady, v ktorých podľa nich došlo k usmrteniu civilistov a civilistiek.

11. Saudskoarabské úrady oznámili, že plánujú prestať používať trest smrti voči ľuďom, ktorí mali v čase spáchania trestného činu menej ako 18 rokov. Trest smrti bude v týchto prípadoch nahradený trestom odňatia slobody do 10 rokov. Avšak mladistvých, ktorých odsúdia na základe často zneužívaného protiteroristického zákona, môže naďalej čakať poprava. Amnesty International naďalej vyzýva Saudskú Arábiu, aby trest smrti zrušila úplne a za každých okolností.

12. Naša výzva na zastavenie nebezpečného a diskriminačného zadržiavania migrantov a migrantiek v detenčných centrách, ktorú sme adresovali mexickým orgánom, prispela k prepusteniu väčšiny migrantov a migrantiek zo 65 detenčných stredísk v krajine. Mnohí z týchto ľudí hľadajú azyl a zadržiavanie v detenčných centrách im často pri dosiahnutí tohto cieľa nepomáha.

13. Sierra Leone zrušila nariadenie, ktoré zakazovalo tehotným dievčatám navštevovať školy a absolvovať školské skúšky. Po úspešných súdnych sporoch a výzvach Amnesty International a ďalších organizácií sa tak podarilo zrušiť zákaz, ktorý počas takmer päťročného trvania pripravil mnohé mladé ženy o ich právo na vzdelanie.

Máj

14. Po intenzívnej advokácii a kampani Amnesty International Bezpečnostná rada OSN v máji 2020 jednomyseľne obnovila zbrojné embargo na Južný Sudán. Delegáti a delegátky Bezpečnostnej rady OSN pripísali rozhodujúcu zásluhu na pozitívnom výsledku hlasovania práve jedinečnému výskumu Amnesty International, ktorý podrobne mapoval porušenia zbrojného embarga.

15. Francúzsky súd začiatkom mája oslobodil farmára, ktorý bol stíhaný len za to, že pomohol ľuďom hľadajúcim azyl, ktorí sa ocitli v núdzi. Cédric Herrou bol v roku 2017 odsúdený za „napomáhanie migrujúcim osobám a ľuďom na úteku k nelegálnemu pohybu, pobytu a vstupu do krajiny“ pri francúzsko-talianskej štátnej hranici. Prípad Cédrica Herroua je typickým príkladom kriminalizovania solidárnych činov, ku ktorému dochádza v rámci celej Európy.

16. V Bahrajne prepustili z väzenia ľudskoprávneho aktivistu Nabeela Rajaba, za ktorého prepustenie viedla Amnesty International spolu s ďalšími ľudskoprávnymi organizáciami dlhoročnú kampaň. Podľa Nabeelovho právnika Mohameda Al Jishiho zostane počas zvyšných troch rokov pôvodného trestu Nabeel mimo väzenia.

Jún

17. Dvaja chorvátski policajti boli vďaka kampani a advokačným aktivitám Amnesty International a ďalších partnerských organizácií obvinení zo zbitia migranta z Afganistanu, ktorého zastavili blízko štátnej hranice s Bosnou a Hercegovinou.

Júl

18. Po rokoch kampane Amnesty International federálny súd v Kanade rozhodol, že navracať žiadateľov a žiadateľky o azyl do Spojených štátov na základe Dohody o bezpečnej tretej krajine bolo protiústavné.

19. Tínedžer z Južného Sudánu Magai Matiop Ngong, ktorého prípad sme minulý rok zahrnuli do nášho Maratónu písania listov, sa 29. júla dočkal zrušenia trestu smrti. Aktivisti a aktivistky z celého sveta napísali na jeho podporu neuveriteľných 765 000 listov a odkazov. Výnimočne pozitívnym dôsledkom kampane je aj skutočnosť, že Magaiov prípad rozprúdil v Južnom Sudáne diskusiu o udeľovaní trestu smrti deťom a mladistvým.

20. Iba niekoľko hodín po tom, ako sme zverejnili svoju správu o protizákonnom odlesňovaní a zaberaní pôdy na území Amazonského pralesa, na ktorých sa podieľajú spoločnosti zapojené do dodávateľského reťazca najväčšieho svetového spracovateľa mäsa JBS, brazílska federálna prokurátorka v štáte Rondônia oznámila, že jej úrad začne na základe našich zistení vyšetrovanie. O týždeň neskôr bývalý nezávislý audítor spoločnosti JBS potvrdil, že spoločnosť upozornil na nekorektnú ľúbivú propagáciu prostredníctvom tvrdení o svojom neškodnom pôsobení v amazonskej oblasti, ktoré sú klamlivé, vzhľadom na to, že v skutočnosti celý reťazec svojich dodávateľov nepreveruje. Popredná európska investičná spoločnosť Nordea Asset Management následne vylúčila spoločnosť JBS zo svojho portfólia, odvolávajúc sa práve na odhalenia týkajúce sa tzv. nepriamych dodávateľov JBS. V októbri sa spoločnosť JBS zaviazala, že do roku 2025 zabezpečí monitorovanie celého reťazca svojich dodávateľov vrátane problematických nepriamych dodávateľov, medzi ktorými sú aj farmy spájané s protizákonným odlesňovaním Amazónie.

21. Náš monitoring policajného násilia v USA pomohol zviditeľniť porušovanie ľudských práv zo strany ozbrojených zložiek, ku ktorému dochádzalo po celej krajine počas protestov #BlackLivesMatter, a naše zistenia boli zahrnuté aj v dokumentárnych videozáznamoch New York Times, Washington Post či CNBC. Výskumníci a výskumníčky Amnesty International informovali tiež americký Kongres, ako aj zákonodarný orgán v Oregone, aby napomohli zmene legislatívy o použití slzotvorného plynu.

22. Publicistka a predsedníčka Nigerskej blogerskej asociácie Samiru Sabou bola po výzvach Amnesty International prepustená z väzenia. Pri prepustení povedala: „Nikdy nezabudnem na to, že Amnesty International poukázala na nezrovnalosti, ktoré sprevádzali moje zadržanie. A dojalo ma, koľko podpory a solidarity mi prejavili ľudia zo všetkých kútov sveta.“

August

23. Vysoký dôstojník čilskej polície s osobným identifikačným kódom G-3 bol zadržaný a obvinený dva mesiace po tom, ako Amnesty International zverejnila dôkazy, podľa ktorých je práve on zodpovedný za strelné poranenia študenta Gustava Gaticu pri nezákonnom, neprimerane násilnom policajnom zásahu voči demonštrantom a demonštrantkám počas minuloročných protestov. Náboje zasiahli Gustava do oboch očí, následkom čoho prišiel natrvalo o zrak.

24. V Rusku sa väzeň svedomia a člen náboženskej spoločnosti Svedkovia Jehovovi Gennadij Špakovský, ktorý bol stíhaný výlučne za to, že si uplatňoval svoje právo na slobodu vierovyznania, vďaka kampani Amnesty International dočkal skrátenia trestu a prepustenia z väzenia.

25. Venezuelské úrady udelili milosť 110 väzňom, medzi nimi aj väzňovi svedomia a odborárskemu lídrovi Rubénovi Gonzálezovi (61 r.), ktorý bol zadržaný od novembra 2019.

26. Katar sa zaviazal chrániť robotníkov z radov migrantov pred vykorisťovaním a zrušil podmienku, podľa ktorej mohli zmeniť zamestnanie len s povolením od aktuálneho zamestnávateľa. Štátne úrady taktiež oznámili zavednie nového antidiskriminačného zákona, ktorého súčasťou je stanovená výška minimálnej mzdy. V súvislosti s prípravami Kataru na Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 Amnesty International už niekoľko rokov vedie kampaň za dodržiavanie ľudských práv robotníkov z radov migrantov. Ohlásené reformy sú nesmierne vítané, no teraz ide najmä o to, aby došlo k ich bezodkladnej a plnej implementácii.

September

27. Somálsky generálny prokurátor oznámil, že vláda vytvorí nový prokurátorský úrad na vyšetrovanie zločinov proti novinárom a novinárkam. Oznámenie nasledovalo po tom, ako sa somálsky prezident Mohamed Abdullahi Mohamed „Farmajo“ verejne zaviazal reformovať zastaraný Trestný zákon z roku 1962, na základe ktorého novinári a novinárky často čelia nespravodlivému trestnému stíhaniu. Prelomovým momentom bolo vo februári zverejnenie našej správy Žijeme v neustálom strachu, v ktorej sme zdokumentovali porušovanie práva na slobodu prejavu v Somálsku, ako aj naša priama advokácia na somálskych úradoch a zvýšený tlak miestnych združení chrániacich záujmy ľudí pracujúcich v médiách.

28. V reakcii na júlovú správu Amnesty International o jezídskych deťoch, ktoré prežili zajatie tzv. Islamským štátom, regionálna vláda v Kurdistane (autonómna oblasť v severnom Iraku) verejne podporila jedno z našich hlavných odporúčaní, aby akýkoľvek systém odškodňovania obetí nevynechával tieto deti, na ktoré aktuálny návrh zákona o reparáciách predložený v irackom parlamente nemyslel.

Október

29. Po zverejnení našej správy o tom, ako britská vláda nechala starších ľudí v domovoch sociálnej starostlivosti uprostred pandémie COVID-19 umierať, štátna inšpekcia spustila urgentné vyšetrovanie vo veci plošného uplatňovania nariadenia, aby sa personál nepokúšal o resuscitáciu seniorov a senioriek. Minister sociánych vecí zároveň prisľúbil, že vláda spustí pilotný projekt testovania príbuzných, ktorý umožní zmysluplný návštevný režim v domovoch sociálnej starostlivosti.

30. Päť malajských aktivistiek a aktivistov obvinených za pokojné zhromaždenie na podporu upratovacieho nemocničného personálu bolo prepustených na slobodu. Ich prípad sme uviedli v správe Exponovaná práca, umlčiavanie a útoky a vďaka nášmu úsiliu už nie sú trestne stíhaní (hoci nedošlo k zrušeniu obvinení voči nim, t. j. v budúcnosti byť na základe nich mohli byť opäť obžalovaní, čo je však nepravdepodobné). Predstaviteľ odborového zväzu uviedol: „Bez pomoci Amnesty International by sme to nedosiahli.“

31. Rada OSN pre ľudské práva predĺžila mandát Vyšetrovacej misie vo Venezuele o ďalšie dva roky krátko po tom, ako sa misia stotožnila so zisteniami Amnesty International, že Madurova vláda pravdepodobne spáchala zločiny proti ľudskosti. Pôsobenie misie zvyšuje šancu na dosiahnutie medzinárodnej spravodlivosti.

32. Vďaka neúnavnej aktivite podporovateľov a podporovateliek Amnesty International bolo prepustených viacero nespravodlivo väznených žien, ako napríklad Narges Mohammadi z Iránu či Alaa Shaaban Hamida z Egypta. V Južnom Sudáne prepustili Kanybila Noona po 117 dňoch, ktoré strávil vo väzbe bez obvinenia. Počas väzby mu odopierali prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti, čo sa podpísalo na jeho zdraví. Pri prepustení Kanybil povedal: „Nesmierne vám ďakujem za všetko úsilie. Posielam svoju vďaku všetkým, čo sa zasadzovali o moje prepustenie.“

33. Po zverejnení našej správy zameranej na problémy juhoafrického vzdelávacieho systému prezident JAR Cyril Ramaphosa ohlásil plán na nahradenie zostávajúcich 143 hlinených škôl a zlepšenie hygieny v 3 103 školách. Po zrealizovaní to bude znamenať veľký pokrok pre znevýhodnené deti v krajine.

November

34. Úrad európskej verejnej ochrankyne práv oznámil, že začne vyšetrovanie možných pochybení Európskej komisie, ktorá mala povinnosť zabezpečiť, aby chorvátske úrady pri pohraničných operáciách financovaných Európskou úniou rešpektovali základné ľudské práva. Oznamu predchádzalo zverejnenie dokumentácie, zhotovenej viacerými organizáciami vrátane Amnesty International, o porušovaní práv ľudí na úteku a migrujúcich, ku ktorému dochádzalo pri zákrokoch bezpečnostných zložiek na chorvátskych hraniciach. Prostriedky na platy príslušníkov chorvátskej polície, ktorí využívali bitku a rôzne formy mučenia voči ľuďom hľadajúcim azyl, mohli byť pokryté práve z európskych fondov.

35. Minister životného prostredia Šalamúnových ostrovov podpísal zákaz ťažby bauxitu, ktorá ohrozovala miestne komunity na ostrove Wagina. Problematikou sme sa zaoberali na konci roka 2019. Ide o tvrdo vybojované víťazstvo pre ostrovné obyvateľstvo, ktorého živobytie je priamo závislé od kvality pôdy a vôd v okolí miesta navrhovanej ťažby.

36. Argentínsky prezident Alberto Fernández dodržal svoj predvolebný sľub – predložil do kongresu historický návrh zákona na legalizáciu interrupcií. Amnesty International viedla spolu s ďalšími organizáciami dlhoročnú kampaň za túto zmenu.

37. Mexiko sa stalo jedenástou krajinou, ktorá ratifikovala Dohodu z Escazú o ochrane životného prostredia a obrancov a obrankýň životného prostredia v Latinskej Amerike a Karibiku. Dohoda tak konečne vstúpi do platnosti, po intenzívnej kampani Amnesty International a ďalších partnerských organizácií.

38. Dánska vláda odsúhlasila úpravu Trestného zákona, podľa ktorej bude konečne sex bez súhlasu považovaný za znásilnenie. Legislatívnu zmenu roky presadzovali najmä dánske organizácie podporujúce práva žien a skupiny preživších, ale aj kampaň Amnesty International Let’s Talk about Yes (Hovorme o súhlase).

39. Neúnavné lobovanie Amnesty International na Kostarike, vrátane stretnutí s prezidentom a viceprezidentom, viedlo k tomu, že vláda vytvorila osobitný štatút humanitárnych migrantov a migrantiek pre ľudí z Nikaraguy, Kuby a Venezuely, ktorým nebol priznaný utečenecký štatút. Nový štatút oprávňuje jeho držiteľov a držiteľky legálne pracovať v krajine, čím ich ochráni pred negatívnymi dôsledkami štatútu neoprávnených prisťahovalcov a prisťahovalkýň na ich ľudské práva.

40. Japonský pivovar Kirin oznámil zastavenie platieb mjanmarskej holdingovej spoločnosti MEHL, prepojenej s mjanmarskou armádou. Obchodné vzťahy s touto spoločnosťou ukončila aj kórejská odevná spoločnosť Pan-Pacific. Obe spoločnosti sa tak rozhodli po tohtoročnej správe Amnesty International Armáda, s. r. o., v ktorej sme zverejnili informácie o prepojení mjanmarskej armády s medzinárodnými obchodnými spoločnosťami.

December

41. Počas roka 2020 Amnesty International oslovila svojou činnosťou viac ako 10 miliónov svojich podporovateľov podporovateliek z celého sveta. To považujeme za fantastický úspech! Ďakujeme vám všetkým za to, že sa zasadzujete o dodržiavanie ľudských práv a usilujete sa zmeniť k lepšiemu osudy nespravodlivo väznených a prenasledovaných.


Chcete nám pomôcť dosiahnuť v roku 2021 ešte viac ľudskoprávnych víťazstiev? Podpíšte a zdieľajte naše aktívne petície a/alebo nám prispejte na našu činnosť a pomôžte nám poslať ešte viac listov solidarity, ktoré majú silu meniť životy.

Ďakujeme!