Afganistan: Žiadna spravodlivosť pre tisícky obetí operácií USA a NATO

Od roku 2001 zabili medzinárodné jednotky tisícky afgánskych civilistov a ďalšie tisícky zranili. Podľa správy Amnesty International sa rodiny zabitých civilistov nedočkali spravodlivosti.

Správa kladie dôraz na letecké útoky a nočné nájazdy amerických jednotiek a naznačuje, že ani zjavné vojnové zločiny neboli vyšetrené a potrestané.

“Od začiatku invázie bolo americkými jednotkami zabitých či zranených tisíce Afgáncov, no obete a ich rodiny majú len malú šancu na nápravu. Kvôli nedostatkom v americkej vojenskej justícii nie sú vojaci takmer nikdy zodpovední za protiprávne zabíjanie a iné neprávosti”, povedal Richard Bennett, riaditeľ Amnesty International pre Áziu.

“Ani jeden z prípadov, ktoré sme skúmali, nebol vyšetrený americkou armádou. Dôkazy o prípadných vojnových zločinoch a protiprávnom zabíjaní boli podľa všetkého odignorované.”

Správa detailne dokumentuje zlyhania zodpovednosti za americké vojenské operácie v Afganistane. AI vyzýva afgánsku vládu, aby v budúcnosti zabezpečila v akýchkoľvek bilaterálnych dohodách podpísaných s NATO alebo s USA zaručenie zodpovednosti za protiprávne zabíjania civilistov.

Amnesty International viedla detailné vyšetrovanie 10 prípadov, ktoré sa stali v rokoch 2009 – 2013 a pri ktorých zomreli civilisti. Podľa zistení bolo zabitých minimálne 140 civilistov, vrátane tehotných žien a aspoň 50 detí. Organizácia vypočula okolo 125 svedkov, obete a ich rodiny a tiež ľudí, ktorí predtým nevypovedali pred nikým. Dva z prípadov zahŕňajú dostatok presvedčivých dôkazov o spáchaní vojnových zločinoch. Za žiadny z týchto prípadov však nebol nikto trestne stíhaný.

Qandi Agha, bývalý väzeň amerických špeciálnych jednotiek, povedal AI o každodennom mučení, ktoré prežíval. “Štyria ľudia ma bili s káblami, zviazali mi nohy po ktorých ma bili drevenou palicou. Udierali ma do tváre a kopali do mňa.” Qandi tiež povedal, že ho držali v sude s vodou a dávali mu elektrické šoky. Bývalý väzeň tvrdí, že na týchto týraniach sa podieľali rovnako afgánske ako aj americké jednotky.

Formálne vyšetrovania trestných činov zabíjaní civilistov v Afganistane sú veľmi zriedkavé. Amnesty International si je vedomá len 6 prípadov od roku 2009, kedy bol personál americkej armády postavený pred súd.

Podľa medzinárodného humanitárneho práva nie je každá smrť civilistu počas ozbrojeného konfliktu porušením práva. Ak sa však ukáže, že civilisti boli zabití úmyselne alebo ako súčasť neprimeraného útoku, prípad si vyžaduje rýchle, dôkladné a nestranné vyšetrovanie. Pokiaľ vyšetrovanie ukáže, že došlo k porušeniu práva, malo by nasledovať trestné stíhanie. Zo všetkých svedkov, obetí a ich rodinných príslušníkov, s ktorými Amnesty International hovorila, iba dvaja ľudia tvrdili, že boli vypočutí americkými vojenskými vyšetrovateľmi. V mnohých prípadoch americká armáda alebo hovorcovia NATO oznámili, že vyšetrovanie prebieha, no nepriniesli žiadne ďalšie informácie o postupe vyšetrovania alebo o jeho výsledkoch.

“Vyzývame americkú armádu, aby okamžite začala vyšetrovanie všetkých prípadov opísaných v našej správe, a takisto všetkých ďalších prípadov, pri ktorých došlo k zabitiu civilistov. Obete a ich rodiny si zaslúžia spravodlivosť,” povedal Richard Bennett.

Hlavnou prekážkou spravodlivosti pre afgánske obete a ich rodiny je chybný systém americkej vojenskej justície. V podstate funguje vo forme samoregulácie – vojenská justícia sa pri posudzovaní zákonnosti daných operácií do značnej miery spolieha na samotných vojakov. Keďže chýbajú nezávislé orgány, očakáva sa, že vojaci a velitelia sami nahlásia možné porušenie ľudských práv. Konflikt záujmov je však evidentne jasný. Keď sa prípad veľmi zriedkavo dostane do fázy trestného stíhania, existujú vážne obavy týkajúce sa nedostatku nezávislosti amerických vojenských súdov. Afgánci v týchto prípadoch svedčia len ojedinele.

“Systém americkej vojenskej justície treba reformovať. USA by sa mali učiť od iných krajín, z ktorých mnohé urobili v posledných rokoch obrovské pokroky v zlepšení svojho vojenského súdnictva,” povedal Richard Bennett.

Správa tiež dokumentuje nedostatok transparentnosti pri vyšetrovaní nezákonných zabíjaní civilistov v Afganistane. Americká armáda zadržiava celkové údaje o zodpovednosti za civilné obete a len zriedka poskytuje informácie o jednotlivých prípadoch. Vládny systém pre slobodu informácií vlády USA zabezpečujúci transparentnosť v prípadoch neposkytnutia informácií vládnymi orgánmi, nefunguje účinne pokiaľ ide o civilné obete.

Amnesty International tiež naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby okamžite vytvorila svoj vlastný mechanizmus pre vyšetrovanie neprávostí ozbrojenými silami afganskej národnej bezpečnosti, ktorý prevezme plnú zodpovednosť do konca roka 2014.