AI Číne: Vyšetrite vojenský zásah na námestí Tien-an-men v Pekingu!

Stovky civilistov stratili život alebo sa zranili pocas násilného vojenského zásahu pocas mierovej demonštrácie na námestí Tien-an-men zaciatkom júna 1989. Od zásahu ubehlo dvadsat rokov, a cínska vláda zan stále nevyviedla zodpovednost.

Niekolko ludí Cína stále väzní za úcast na demonštrácii. Oficiálne císla vláda nezverejnila, ale mimovládne organizácie odhadujú pocet zadržiavaných na 20 až 200. Amnesty International vyzvala cínsku vládu, aby vyšetrila udalosti z roku 1989.

„Cínska vláda má v rukách silu a možnost priznat chybu v prípade tých, co zomreli a tých, co boli a sú väznení ako výsledok vojenského zásahu,“ píše AI v otvorenom liste predsedovi cínskeho parlamentu Wu Bangguo-vi. Podla AI by cínska vláda mala ihned prepustit väznov a vykrocit smerom k urceniu zodpovednosti.

Cína potláca hocijakú verejnú diskusiu o udalostiach a mnohí boli po roku 1989 uväznení iba pre uplatnovanie si svojho práva na slobodu prejavu. Úrady sa zameriavali aj na organizátorov online diskusií alebo ludí, ktorí o zásahu písali básne.

Represie sa boli coraz intenzívnejšie s blížiacim sa dvadsiatym výrocím protestov, ked cínske úrady zadržali mnohých obhajcov ludských práv a právnikov po celej krajine. V mnohých prípadoch bolo právnikom zabránené zastupovat svojich klientov alebo museli úplne zastavit svoju cinnost.

Amnesty International má dôkazy aspon o sto prípadoch aktivistov, ktorí boli prechodne zadržaní alebo celili násiliu v tomto roku pocas toho, ako obranovali práva na pozemok, ubytovanie a prácu. Niektorí aktivisti boli monitorovaní vládou.

Pri zverejnení Výrocnej správy AI za rok 2008 generálna tajomnícka AI Irene Khan vyzvala Cínu, aby podpísala a ratifikovala Medzinárodný dohovor o obcianskych a politických právach. Napriek tomu, že cínska vláda vydala Národný akcný plan ludských práv, ktorý zakazuje ilegálne zadržiavanie a ochranuje ludské práva, ktoré zarucuje cínska ústava. AI plán uvítala, ale hlavný dôraz kladie na jeho implementáciu v praxi.

Cínska vláda dokázala, že pocas globálnej ekonomickej krízy je pripravená prevziat vodcovstvo a prispiet k stabilite svetového ekonomického systému. V oblasti ludských práv však ešte stále nenaplnila ocakávania zvyšku sveta.